Nr. Eiendommens navn Skyld Grunneier Anm.
47 Egnunden vestre  
1 Einabu 1 mark 51 øre  Magne og Ivar Mortensen Egnund.  
2 3 Skogteiger 0 mark 04 øre  Folldal kommune  
3 Kolvseteren 0 mark 43 øre  Ole S.,Dalen  
4 Kolvseteren 0 mark 43 øre  Johs B. Røsten  
5 Skog 0 mark 02 øre  Einar Vangen  
6 Nybu 0 mark 08 øre  Berger T. Røsten  
7 Skog 0 mark 02 øre  Einar Vangen  
8 Helgestad 0 mark 01 øre  Ivar Mortensen Egnund  
9 Under-Egga. 0 mark 35 øre  Ingeborg Wolff  
10 Gamaljordet 0 mark 06 øre  Ingeborg Wolff  
11 Nybu 0 mark 01 øre  Berger T. Røsten  
12 Kjellsrud 0 mark 10 øre  Kjell I. Skredderhaug  
13 Verksteigene på Grimsmoen 0 mark 05 øre  Folldal Verk a/s.  
14 Nybu 0 mark 01 øre  Birger Røsten  
15 Vehus 0 mark 15 øre  Signe Wefring  
16 Egnundfossen 0 mark 40 øre  Magne Mortensen Egnund m. fl.  
17 Veslsteibekkteigen 0 mark 20 øre  Ivar Mortensen Egnund  
18 Einunna Kraftverk A/L 0 mark 02 øre  Nord-Østerdal Kraftlag  
         
48 Tømmerøien  
1 Tømmerøien 3 mark 30 øre  Simen Lilleeng  
2 Tømmerøien 1 mark 08 øre  Nils Tronsmo  
3 Tømmerøien 1 mark 01 øre  Gudrun G. Baugsberg  
4 Tømmerøein 1 mark 27 øre  Sigurd Oddlukken  
5 Kolvseteren 0 mark 43 øre  Embret O. Røsten  
6 Skarseteren 0 mark 45 øre  Gunnar J. Krokmoen  
7 Skogstykke 0 mark 07 øre  Gurin Haldos  
8 Moskaret 1 mark 03 øre  Karl Muller  
9 Stormælen nordre 1 mark 27 øre  Jørgine G. Kroken  
10 Stormælen nordre 0 mark 18 øre  Johan J. Krokmoen  
11 Stormælen søndre 0 mark 74 øre  Peder P. Ryeng  
12 Stormælen søndre 0 mark 23 øre  Gunnar J. Krokmoen  
13 Ryodden 0 mark 27 øre  Gunnar J. Krokmoen  
14 Andel i Skarvåsseteren. 0 mark 18 øre  Otto Pedersen Ryeng  
15 Stormælen søndre 0 mark 05 øre  Anne E. Moan  
16 Skog 0 mark 11 øre  Lars P. Kveberg  
17 Rykroken 0 mark 54 øre  Ingrid Halsos  
18 Stormælen sødre 0 mark 32 øre  Otto P. Ryeng  
19 2 skogteiger 0 mark 05 øre  Per Øien  
20 Brændodden slåtteng med skog 0 mark 16 øre  Lars Hansen  
21 Skalseteren 0 mark 20 øre  Marie P. Haugen og Ingeborg J. Moen  
22 Rundknøsteigen 0 mark 13 øre  Gunnar J. Krokmoen  
23 Soleng 0 mark 06 øre  Sigurd Steien  
24 Godknollteig nr. I 0 mark 03 øre  Johs. Muller  
25 Godknollteig nr. 2 0 mark 03 øre  Johs. Muller  
26 Nybu 0 mark 01 øre  Hans Eide  
27 Skog 0 mark 75 øre  Folldal Kommune  
28 Skog 0 mark 03 øre  Martin Haldos  
29 Moansetra 0 mark 15 øre  Peder P. Moan  
30 Vesleøya 0 mark 15 øre  Simen Lilleeng  
31 Skog 0 mark 20 øre  Skog  
32 Øverli 0 mark 31 øre  Gudrun G. Baugsberg  
         
49 Ryenget  
1 Ryenget 1 mark 25 øre  Otto P. Ryenget  
2 Ryenget 0 mark 18 øre  Asbjørn Hørven  
3 Skoletomten 0 mark 01 øre  Alvdal Kommune  
4 Bakken 0 mark 19 øre  Petra P. Husom  
5 Solbakken 0 mark 01 øre  Petra P. Husom  
         
50 Ryhaugen  
1 Ryhaugen 1 mark 79 øre  Ole J. Ryhaug  
2 Skog 0 mark 02 øre  Gunnar J. Krokmoen  
3 Seter m.m. 0 mark 72 øre  Erik A. Gjelten  
4 Fredheim 0 mark 01 øre  Ole K. Kroken  
5 Fredheim 1 mark 90 øre  Ole K. Kroken  
6 Trøa 0 mark 02 øre  Ole J. Ryhaug  
7 Bergseth 0 mark 10 øre  Ole J. Ryhaug  
         
51 Hesjestøen  
1 Hesjestøen 0 mark 61 øre  Johan Ryen  
2 Gammelseteren 0 mark 16 øre  Peder Engvold  
3 Nyseteren 0 mark 14 øre  Ole Tangmoen  
4 Skog 0 mark 20 øre  Ole Tangmoen  
5 Longstad 0 mark 04 øre  Håkon Thompson  
6 Longstad 0 mark 30 øre  Håkon Thompson  
         
52 Ryen  
1 Ryen nedre 2 mark 94 øre  Ole Ryen m. fl.  
2 Bekken 0 mark 09 øre  Johs. J. Bekken  
3 Overf. til 31-16, Alvdal.      
4 Skog m.m. 0 mark 32 øre  Asbjørn Hørven  
5 Skogteig 0 mark 02 øre  Per Øyen  
6 Ryen øvre 2 mark 75 øre  Johan Ryen  
7 Tangmoen 0 mark 16 øre  Ole Tangmoen  
8 Sæter 0 mark 14 øre  Johan Ryen  
9 Skog 0 mark 02 øre  Per Øyen  
10 Fetten 1 mark 62 øre  John J. Ryfetten  
11 Rypladsen 1 mark 55 øre  Jon T. Ryfetten  
12 Gammelseteren 0 mark 16 øre  Kristian Myrtrøen  
13 Skog 0 mark 05 øre  Olaf Andersen  
14 Knøslien 0 mark 06 øre  Gunnar J. Krokmoen  
15 Holmen 0 mark 01 øre  Anders E. Ryen  
16 Skog 0 mark 04 øre  Folldal kommune  
17 Sammenf. med bnr. 11.      
18 Tunheim 0 mark 03 øre  Martin Kjønsberg  
19 Tittut 0 mark 01 øre  Johan og Sophie Stenstrup  
20 Gammelsetra 0 mark 08 øre  Kr. Olsen og O. Andersen  
21 Eggen 0 mark 03 øre  Ivar Ryen  
22 Knausliteigen 0 mark 15 øre  Johan Ryen  
23 Skogstykke 0 mark 01 øre  Johan Ryen  
         
53 Kjølle  
1 Kjølle nedre 2 mark 25 øre  Tormot Tompson  
2 Holmen eng. 0 mark 05 øre  Gunnar J. Krokmoen  
3 Skogteig 0 mark 05 øre  Johs. P. Ryen  
4 Kjølle mellem 1 mark 44 øre  Anna Kjølle  
5 Skog 0 mark 09 øre  Per H. Rønningen  
6 Skog 0 mark 02 øre  Per Øyen  
7 Kjølle øvre 0 mark 93 øre  Per J. Kjølle  
8 Kjølle øvre 0 mark 27 øre  Ola A. Kjølle  
9 Kjølle øvre 0 mark 07 øre  Olga Lie  
10 Bjørnåseteren 0 mark 66 øre  Johan Nestbymoen  
11 Kjølmoplassen 0 mark 86 øre  Simen I. Kjølmoen  
12 Bjørnåsseteren 0 mark 41 øre  Margit Greve  
13 Langryen 0 mark 05 øre  Einar E. Brandsnes  
14 Kjølle nedre 0 mark 03 øre  Per Øyen  
15 Kjølle nedre 0 mark 07 øre  Simen I. Kjølmoen  
16 Kjølle nedre 0 mark 06 øre  Ole Bustad  
17 Kjølle mellem 0 mark 07 øre  Ole Bustad  
18 Kjølle mellem 0 mark 15 øre  Berger Lie  
19 Kjølle mellem 0 mark 10 øre  Per J. Kjølle  
20 Kjølle nedre 0 mark 03 øre  Ole Bustad  
21 Kjølle øvre 0 mark 01 øre  Per Øien  
22 3 skogteiger 0 mark 02 øre  Simen Kjølmoen  
23 Akertrøen 0 mark 10 øre  Per J. Kjølle  
24 Nyladeenget 0 mark 10 øre  Arne A. Bakken  
25 Engly 0 mark 02 øre  Per J. Kjølle  
26 Nergård 0 mark 60 øre  Anna Thompsom  
         
54 Holen  
1 Holen nordre 2 mark 03 øre  Simen Hoel  
2 Holen nordre 2 mark 47 øre  Sigurd Holen  
3 Seter og skog 0 mark 17 øre  Edvard H. Øien  
4 Holen søndre 3 mark 05 øre  Håkon H. Holen  
5 Kjøllestad 0 mark 13 øre  Anna Kjølle m. fl.  
6 Holen søndre 0 mark 99 øre  Olaf H. Rønning  
7 Holen søndre 0 mark 41 øre  Olaf H. Rønning  
8 Holen søndre 0 mark 45 øre  John I. Kjølmoen  
9 Aaseng 0 mark 16 øre  Per H. Rønning  
10 Kletseteren 0 mark 07 øre  Haldo E. Ryen  
11 Eng og skog 0 mark 27 øre  Martin A. Engvoll  
12 Eng 0 mark 05 øre  Martin A. Engvoll  
13 Flatfjellsteren 0 mark 26 øre  Johan P. Randen  
14 Holplassen 0 mark 34 øre  Olaf H. Rønning  
15 Skog og seter 0 mark 16 øre  Martin E. Engvoll  
16 Bekkedalen 0 mark 06 øre  Haldo H. Holen  
17 Marken 0 mark 48 øre  Rangvald Hoel  
18 Holen nordre 0 mark 06 øre  Lars Hansen  
19 Marken 0 mark 06 øre  Simon Hoel  
20 Skog 0 mark 01 øre  Ole Hågensen  
21 Skog 0 mark 02 øre  Ragnvald Hoel  
22 Skogteig nr. 11 i Myrbekklien 0 mark 02 øre  Per Øyen  
23 Skogteig nr.12 i Myrbekklien 0 mark 02 øre  Per Øien  
24 Øijordet 0 mark 11 øre  Edv. H. Kakkeløien  
25 Seter og skog 0 mark 03 øre  Ole Hågensen  
26 Skog 0 mark 02 øre  Ole Hågensen  
27 Holsjordet med skog 0 mark 05 øre  Edv. Øien  
28 Storryen 0 mark 02 øre  Lars Myrhaug  
29 Fadfjellhytten 0 mark 01 øre  A. Pettersen m. fl.  
30 Solhaug 0 mark 14 øre  Håkon Kjølmoen  
31 1 slåtteng og 1 skogteig 0 mark 35 øre  Per H. Rønning  
32 Fatfjellseteren 0 mark 26 øre  Johan Randen  
33 Grimsbu skole 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
34 Nyborg 0 mark 01 øre  Simon Hoel  
35 Nordset 0 mark 02 øre  Iver Kjølmoen  
36 Nordset 0 mark 08 øre  Iver Kjølmoen  
37 Nordset 0 mark 02 øre  Håkon Holen  
38 Utsikten 0 mark 01 øre  Ragnvald Andersen  
39 Hoelsro 0 mark 01 øre  Simon Hoel  
40 Skog 0 mark 03 øre  Lars Strypet  
41 Nordtun 0 mark 01 øre  Olaf H. Rønning  
42 Grimstun 0 mark 01 øre  Olaf H. Rønning  
43 Høgtun 0 mark 01 øre  Ida Kjølmoen  
44 Heimly 0 mark 01 øre  Simon Hoel  
         
55 Grimsbu  
1 Grimsbu 4 mark 00 øre  Martin J. Grimsbu  
2 Kakkeløien 0 mark 23 øre  Halfdan Hansen  
3 Grimsbu 0 mark 43 øre  Peder Engvold  
4 Kakkeløien 0 mark 45 øre  Edv. H. Øien  
5 Grimsbu 0 mark 02 øre  Hans Eide  
6 Grimsbu vestre 2 mark 00 øre  John Grimsbo  
7 Myrtrøen 0 mark 67 øre  Olaf Andersen  
8 Grimsbu vestre 0 mark 43 øre  Olga Lie  
9 3 skogteiger 0 mark 29 øre  Hanna Hoel  
10 Grimsbu østre 0 mark 37 øre  Jørgen O. Holen  
11 Skogstykke 0 mark 07 øre  Folldal Verk a/s.  
12 Grimsbu østre 0 mark 23 øre  John Grimsbo  
13 Renslisteren 0 mark 23 øre  Olav P. Sølna  
14 Skog 0 mark 07 øre  Ole E. Aakre  
15 Grimsbu søndre 0 mark 94 øre  Ole A. Folshaugmoen  
16 Grimsbu søndre 0 mark 11 øre  Ola O. Grimsbo  
17 Jordstykke m.m. 0 mark 18 øre  Lars J. Myrhaug  
18 Gammelseteren 0 mark 14 øre  Jon J. Ryfetten  
19 Frankmoen 0 mark 99 øre  Olaf O. Frankmoen  
20 Sandtrøplassen 0 mark 80 øre  Hanna Hoel  
21 Slåtteng med skog 0 mark 11 øre  Einar M. Løkken  
22 Brennryen 0 mark 77 øre  Oskar Frankmoen  
23 Bekken 0 mark 14 øre  Johs. J. Bekken  
24 Brennryen 0 mark 54 øre  Mikal Brennryen  
25 Skog 0 mark 25 øre  Folldal kommune  
26 Brennryen 0 mark 46 øre  Mikal Brennryen  
27 Lilleodden 0 mark 02 øre  Odd A. Follshaugmoen  
28 Gjetryglien 0 mark 45 øre  Odd A. Follshaugmoen  
29 Skogteig 0 mark 02 øre  Per Øien  
30 2 skogteiger 0 mark 01 øre  Per Øyen  
31 Grimsbu vestre 0 mark 04 øre  Per Øyen  
32 Grimsbu østre 0 mark 01 øre  Per Øyen  
33 Gammelseteren 0 mark 25 øre  Simen I. Kjølmoen  
34 Storryen 0 mark 63 øre  Lars Hansen  
35 Rytrøen 0 mark 16 øre  Per Engvoll  
36 Fatfjellseteren 0 mark 61 øre  Halfdan Hansen  
37 Slåtten 0 mark 07 øre  Reidar J. Sletten  
38 Skog av Grimsbu vestre 2 mark 73 øre  Morten Sandbakken  
39 Norli 0 mark 02 øre  Edv. M. Aasen  
40 Gammelseteren 0 mark 25 øre  Jon T. Ryfetten  
41 Midtenget 0 mark 02 øre  Anna Kjølle  
42 Skarvdalshullet 0 mark 05 øre  Gunnar O. Moseng  
43 Nordli 0 mark 01 øre  Martin E. Røsten  
44 Skjulhusenget 0 mark 01 øre  Hans I. Sandtrøen  
45 Hesjestøet 0 mark 03 øre  Ola O. Grimsbo  
46 Skog 0 mark 02 øre  Ola O. Grimsbo  
47 Nergård 0 mark 05 øre  Kristian Løkken  
48 Tunheimsetra 0 mark 01 øre  Martin Kjønsberg  
49 Seter med skog 0 mark 10 øre  Oddmund Tallerås  
50 Grimsbu skole 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
51 Kletteigen nordre 0 mark 10 øre  Jens E. Flatås  
52 Skog 0 mark 02 øre  Kr. Kjøllestad  
53 Liheim 0 mark 05 øre  Olaf Andersen  
54 Sørli 0 mark 08 øre  John J. Slåen  
55 Liheim 0 mark 05 øre  Olaf Andersen og Kristian Olsen  
56 Sørli 0 mark 08 øre  John J. Slåen  
57 Kjølseteren 0 mark 24 øre  Edv. J. Larshus  
58 Enståkåkletteigen 0 mark 20 øre  Martin Kjønsberg  
59 Sakbekteigen 0 mark 15 øre  Ivar O. Odden  
60 Hygga 0 mark 01 øre  Olaf O. Frankmoen  
         
56 Brennodden  
1 Brennodden 1 mark 20 øre  Henrik J. Brennodden  
2 Brennodden 0 mark 66 øre  Ivar O. Odden  
3 Brennodden 0 mark 27 øre  Martin S. Oddløkken  
4 Brennodden 0 mark 07 øre  Olaf H. Rønning  
5 Svensplassen 0 mark 49 øre  Marin Østensen  
6 Skog 0 mark 08 øre  Folldal Verk a/s.  
7 Skog 0 mark 03 øre  Folldal Verk a/s.  
8 Skog 0 mark 01 øre  Otto Røsten  
9 Svendsplassen 0 mark 14 øre  Oline Alander  
10 Brennodden 0 mark 03 øre  Tormod T. Beitrusten  
11 Brennodden 0 mark 05 øre  Rangnhild S. Oddløkken  
12 Odden nedre 0 mark 40 øre  Iver H. Brennodden  
13 Odden øvre 0 mark 59 øre  Ragnhild S. Oddløkken  
14 Svendsplasstrøen 0 mark 03 øre  P. A. Brandsnes  
15 Myrbeklien 0 mark 05 øre  Edvard Erlien  
16 Skog 0 mark 01 øre  Martin Østensen  
17 Skog 0 mark 01 øre  Martin Østensen  
18 Li 0 mark 02 øre  Hans Beitrusten  
19 Lieng 0 mark 01 øre  Olaf Enget  
20 Odden nedre 0 mark 22 øre  O. H. Brennodden  
21 Nybrott 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
22 Nybrott 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
23 Løkketeigen 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
24 Oddløkkens vestre teig 0 mark 01 øre  Ragnv. Oddløkken  
25 Nerodteigen 0 mark 01 øre  Ivar O. Odden  
26 Skogli 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
27 Nyhus 0 mark 01 øre  Håkon Nyheim  
28 Sørgruva 0 mark 07 øre  Henrik J. Brennodden  
         
57 Brandsnes nedre  
1 Brandsnes nedre 1 mark 23 øre  Emil E. Brandsnes  
2 Brandsnes lille 0 mark 91 øre  Lars Øian  
3 Rødkletlien 0 mark 18 øre  Olaf H. Rønning  
4 Brandsnes lille 1 mark 13 øre  Ingmar J. Borkhus  
5 Brandsnes lille 0 mark 07 øre  Hans B. Støen  
6 Skogteig 0 mark 03 øre  Ingmar Borkhus  
7 Skogteig 0 mark 01 øre  H. T. Trønnes  
8 Samuelplassen 0 mark 56 øre  Ole J. Borkhus  
9 Brandsnesplassen 0 mark 09 øre  John Brandsneshaug  
10 Stueliseteren 0 mark 27 øre  Olaf Kveberg  
11 Sandeng 0 mark 18 øre  Einar E. Brandsnes  
12 Brandsnesplassen 0 mark 27 øre  John Brandsneshaug  
13 Brandsnesplassen 0 mark 18 øre  John Brandsneshaug  
14 Trysilplassen 0 mark 32 øre  P. A. Brandsnes  
15 Trysilplassen 0 mark 58 øre  Ole J. Borkhus  
16 Trysilplassen 0 mark 14 øre  Ole J. Borkhus  
17 Seter 0 mark 41 øre  Jens E. Flatås  
18 Brandsnes lille 0 mark 18 øre  Anton I. Brandsnes  
19 Sandhaugen 0 mark 08 øre  Haldo E. Ryen  
20 Norheim 0 mark 01 øre  Martin P. Brandsnes  
21 Samuelsseter 0 mark 15 øre  Edv. O. Erlien  
22 Grøtliseter 0 mark 10 øre  Martin E. Brandsnes  
23 Gjelten 0 mark 85 øre  Edvin Brandsnes  
24 Soli 0 mark 01 øre  Karl Johansen  
25 Myrvang 0 mark 10 øre  Ingmar E. Brandsnes  
26 Vetløie 0 mark 02 øre  Marit J. Borkhus  
27 Ligard 0 mark 05 øre  Rikardt O. Flyen  
28 Øistad 0 mark 12 øre  Ola Øian  
29 Solbu 0 mark 01 øre  Ragnar Nyheim  
         
58 Aasen  
1 Aasen nedre 0 mark 98 øre  Oluf I. Brandsnes  
2 Aasen nedre 0 mark 27 øre  Ole O. Aasegård  
3 Skog 0 mark 08 øre  Per Øyen  
4 Skog 0 mark 05 øre  Lars H. Øian  
5 Aasen nedre 0 mark 01 øre  Jakob L. Nesteby  
6 Aasen nedre 0 mark 02 øre  Ole J. Borkhus  
7 Aasen nedre 0 mark 01 øre  Ole J. Borkhus  
8 Aasen øvre 1 mark 58 øre  Ole O. Aasegård  
9 s skogstykker 0 mark 05 øre  Ole O. Aasegård  
10 Norheim 0 mark 02 øre  Martin P. Brandsnes  
11 Skog 0 mark 03 øre  Folldal kommune  
12 Skog 0 mark 03 øre  Folldal kommune  
13 Nedre Aasenteigen 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
14 Nyheim 0 mark 01 øre  Petter P. Brandsnes  
15 Nyheim 0 mark 01 øre  Petter P. Brandsnes  
16 Nyheim 0 mark 03 øre  Petter Nyheim  
17 Skoglund 0 mark 03 øre  Kåre Brandsnes  
18 Skog 0 mark 01 øre  Martin Norheim  
19 Skog 0 mark 20 øre  Ivar O. Aasegård  
20 Såtåen 0 mark 03 øre  Ingmar Brandsnes  
21 Flyens skog 0 mark 02 øre  Folldal kommune  
22 Potettrø 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
23 Brandsnes skog 0 mark 02 øre  Kåre Brandsnes  
24 Skog 0 mark 02 øre  Emma Norheim  
25 Potettrø 0 mark 01 øre  Ingmar Brandsnes  
26 Nyheims skog 0 mark 03 øre  Petter Nyheim  
27 Ptettrø 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
28 Nordtun 0 mark 02 øre  Ole O. Aasegård  
         
59 Brandsnes øvre  
1 Brandsnes øvre 3 mark 43 øre  Simen Peder Olsen  
2 Odden 0 mark 26 øre  Oskar T. Odden  
3 Skog 0 mark 05 øre  Olaf H. Røningen  
4 Røstplassen 0 mark 32 øre  Johan H. Røsten  
5 Flåtten 0 mark 20 øre  Simen Peder Olsen  
6 Løkke 0 mark 02 øre  Lars Chr. Steen  
7 Jordstykke 0 mark 05 øre  Ole Jakobsen og Arne Fløtten  
8 Flåtten 0 mark 16 øre  Per Eggestad  
9 Støen 0 mark 18 øre  Lars K. Steen  
10 2 Engstykker 0 mark 01 øre  Lars H. Øian  
11 Sagbekteig nr. 2 0 mark 02 øre  P. O. Nilsgård  
12 Follvang 0 mark 53 øre  Johan J. Brennodden  
         
60 Romsdalsseteren  
1 Romsdalseteren 0 mark 04 øre  Marit Kjølhaug  
2 Romsdalsseteren, 0 mark 63 øre  Ole J. Fløtten  
3 Seter og skog m.v. 0 mark 59 øre  Marit Kjølhaug  
4 Trivelig 0 mark 02 øre  Simen Motrøen  
5 Tassebu 0 mark 01 øre  Berit Raabe Hvam  
         
61 Klokkerhaugseteren  
1 Klokkerhaugseteren 0 mark 86 øre  Hans E. Dalen  
2 Fredheim 0 mark 40 øre  Ole K. Kroken  
         
62 Krokhaugseteren  
1 Krokhaugseteren 0 mark 67 øre  Ola T. Blostrupmoen  
2 Fjellro 0 mark 01 øre  Tore L. Blostrupmoen  
         
63 Ryhaugseteren  
1 Ryhaugseteren 0 mark 41 øre  Ole J. Ryhaug  
         
64 Kvebergsøeien seter  
1 Kvebergsøien seter 0 mark 81 øre  Ole Bustad  
         
65 Krokseteren  
1 Krokseteren 1 mark 36 øre  Ola P. Randmæl  
         
66 Faldseteren  
1 Faldseteren 0 mark 67 øre  Ingmar og John Faldet  
2 Mikcelsborg 0 mark 01 øre  Aagot og Olaf Bang  
         
67 Kahytten eller Jonsseteren  
1 Kahytten eller Jonsaseteren 0 mark 72 øre  Magne Engvoll  
2 Kahytten eller Jonsaseteren 0 mark 16 øre  John Brandsneshaug  
3 Skeiengene 0 mark 16 øre  Johannes Muller  
         
68 Gløtseteren  
1 Gløtseteren 0 mark 54 øre  Håkon H. Holen  
2 Gløtseteren 0 mark 41 øre  Martin Kjønsberg  
         
69 Gløtleirseteren  
1 Gløtleirseteren 0 mark 27 øre  Henrik J. Brennodden  
2 Gløtleirseteren 0 mark 50 øre  Sigurd Oddløkken  
3 Skogteig 0 mark 04 øre  Jørgen T. Dølhaug  
4 Gløtleger seter 0 mark 27 øre  Ole H. Brennodden  
         
70 Seter ved Lille Marsjøen  
1 Seter ved Lille Marsjøen 0 mark 81 øre  Thore Steifetten  
2 Seter ved Lille Marsjøen 0 mark 81 øre  Sigrid Strømseng  
         
71 Røstseteren  
1 Røstseteren 0 mark 75 øre  Håkon Steimoen  
2 Røstseteren 0 mark 74 øre  Helene H. Stamoen-Bergseth  
         
72 Øivangen  
1 Øivangen 0 mark 09 øre  Per J. Kjølle  
         
73 Stuelien  
1 Stuelien seter 0 mark 86 øre  Jens Raabe  
2 Stuelien seter 0 mark 14 øre  Jens Raabe  
3 Stuelien seter 0 mark 14 øre  Per H. Rønning  
4 Stuelien seter 0 mark 68 øre  Erik Steien  
         
74 Mjovasseteren  
1 Mjovasseteren 0 mark 09 øre  Otto Røsten  
2 Mjovasseteren 0 mark 09 øre  Per Øyen  
3 Mjovasseteren 0 mark 18 øre  Anton Blæsterdal  
4 Mjovasseteren 0 mark 18 øre  Per Øyen  
         
75 Dolkjernseteren  
1 Bjørnseteren 0 mark 26 øre  Avle Bjørn  
2 Dølkjernseteren 0 mark 63 øre  Peder Eggemoen  
         
76 Håneskletseteren  
1 Haugseteren 0 mark 11 øre  Olav J. Bekken  
2 Oddseteren 0 mark 11 øre  Martin S. Odløkken  
         
77 Markbulien  
1 Markbulien seter 0 mark 95 øre  Ole J. Sørhus  
2 Markbulien seter 0 mark 54 øre  Johannes Tronslien  
3 Markbulien seter 1 mark 08 øre  Lars Smedplass  
         
78 Marsjølien  
1 Marsjølien seter 0 mark 63 øre  Carl Øwre  
2 Marsjølien seter 0 mark 81 øre  Birger B. Sørhus  
3 Marsjølien seter 0 mark 81 øre  Magne Bjørnstad  
         
79 Brandsnes  
1 Brandsnes 0 mark 68 øre  Folldal kommune  
2 Kvernsletten nordre 0 mark 22 øre  Emil J. Sletten  
3 Kvernsletten søndre 0 mark 70 øre  Hans Kristoffersen  
4 Mjovasseteren 0 mark 18 øre  Anton Blæsterdal  
5 Kvernsletten nordre 0 mark 30 øre  Folldal kommune  
6 Jord av Brandsnes 0 mark 01 øre  Ingrid P. Kroken  
7 Moen 0 mark 05 øre  Folldal kommune  
8 Kroken søndre 0 mark 93 øre  Olaf O. Sørhus  
9 Kjernholm 0 mark 25 øre  Anton P. Kroken  
10 Kroken mitre 0 mark 50 øre  Anton P. Kroken  
11 Kirkvang 0 mark 02 øre  Folldal kommune  
12 Kroken 1 mark 07 øre  Anton P. Kroken  
13 Kroken 0 mark 07 øre  Folldal kommune  
14 Kvansletten mitra 0 mark 42 øre  Sigmund og Oddmund Tallerås  
15 Stadheim 0 mark 50 øre  Emil J. Sletten  
16 Ringestad 0 mark 01 øre  Telegrafverket  
17 Presthus 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
18 Krokmyra 0 mark 02 øre  John O. Olstad  
19 Skogheim 0 mark 01 øre  Peder E. Enget  
20 Krikteigen 0 mark 05 øre  Johs. P. Ryeng  
21 Sommerfelts hytte 0 mark 01 øre  Tormod Sommerfelt  
22 Sandvoll 0 mark 02 øre  Ole E. Lillekroken  
23 Kirkhus 0 mark 01 øre  Olaf Sørhus  
24 Haugly 0 mark 01 øre  Kåre Kristoffersen  
25 Parsell 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
26 Solli 0 mark 01 øre  Ingmar Lillekroken  
27 Nordre Hestbeite 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
28 Pålsbu 0 mark 01 øre  Karl Kristoffersen  
29 Grønli 0 mark 01 øre  Per I. Brennodden  
30 Vonheim 0 mark 01 øre  Eldbjørg Rønning  
31 Folldalstunet 0 mark 02 øre  Folldal kommune  
32 Lunås 0 mark 01 øre  Per O. Odden  
33 Skogly 0 mark 01 øre  Ingmar Enget  
         
80 Svenskeplassen  
1 Svenskplassen 0 mark 11 øre  Martin E. Brandsnes  
         
81 Lillekroken  
1 Lillekroken 0 mark 25 øre  Ingmar Lillekroken  
2 Lillekroken østre 0 mark 41 øre  Ingmar Lillekroken  
3 Enget 0 mark 08 øre  Einar Enget  
4 Kriken 0 mark 32 øre  Johs. P. Ryeng  
5 Seter 0 mark 16 øre  Ole O. Moseng  
6 Lillekroken 0 mark 16 øre  Marie og Jørund Lillekroken  
7 Lillekroken seterteig 0 mark 02 øre  Ingmar Kristiansen  
8 Engeteigen 0 mark 01 øre  Eline Kristiansen  
         
82 Støen  
1 Haugen 1 mark 33 øre  Hans B. Støen  
4 Nytrøen 0 mark 05 øre  Anders Lillekroken  
5 Rondasjå 0 mark 01 øre  Hans B. Støen  
         
83 Reinhof  
1 Reinhof 0 mark 37 øre  Ingmar Kristiansen  
2 Amundsplassen 0 mark 27 øre  Ingmar Kristiansen  
3 Svenskebakktrøen 0 mark 01 øre  Ingmar Kristiansen  
4 Skogteig 0 mark 03 øre  Eline Kristiansen  
5 Solstad 0 mark 01 øre  Anders J. Røroshaug  
6 Moe 0 mark 01 øre  Eivind Langdalen  
7 Solstad 0 mark 01 øre  Martin J. Bekken  
8 Nybakk 0 mark 02 øre  Ola Kroken  
9 Solstad II 0 mark 01 øre  Ingmar Kristiansen  
         
84 Trøen  
1 Trøen 0 mark 26 øre  Simen K. Trøen  
2 Bøljarhaugen 0 mark 01 øre  Rondane Skytterlag  
         
85 Bihaugen  
1 Bihaugen 0 mark 50 øre  Ingmar O. Klokkerhaug  
2 Bihaugseteren 0 mark 22 øre  Henrik L. Odden  
3 Skog 0 mark 10 øre  Samuel Bekken  
4 Myrbæk 0 mark 25 øre  Eline Kristiansen  
5 Skog 0 mark 06 øre  Follal kommune  
         
86 Flyen nordre  
1 Flyen nordre med Krokenget 1 mark 17 øre  Henrik L. Odden  
2 Flyen nordre 0 mark 07 øre  Simen Kr. Trøen  
3 Skog 0 mark 01 øre  Gina J. Sletten  
4 Holsteigen 0 mark 02 øre  Bergsvein Odden  
         
87 Flyen søndre  
1 Flyen søndre 1 mark 54 øre  Lars O. Flyen  
2 Rondeslottet 0 mark 01 øre  Ole L. Flyen  
3 Karlstad 0 mark 16 øre  Karstein O. Flyen Karstad overstøket
4 Vårly 0 mark 01 øre  Olaf E. Engen  
         
88 Klokkerhaugen  
1 Klokkerhaugen 0 mark 48 øre  Lars Klokkerhaug  
2 Solbakken 0 mark 01 øre  Sigmund og Oddmund Tallerås  
3 Skogstad 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
4 Nymoen 0 mark 06 øre  Kristian Klokkerhaug  
5 Ekren 0 mark 01 øre  Oskar Klokkerhaug  
6 Klokkerhaug skog 0 mark 01 øre  Lars Klokkerhaug  
7 Solbu 0 mark 01 øre  Ola L. Klokkerhaug  
8 Samhold 0 mark 01 øre  L. O. Klokkerhaug  
         
89 Krokhaugen  
1 Krokhaugen 0 mark 42 øre  Olaf Sørhus  
2 Krokhaugen 0 mark 02 øre  Hans Tellebond  
3 Rønningen 0 mark 01 øre  Asbjørn Rogstad  
4 Solvang 0 mark 01 øre  O. H. Opsahl  
5 Lagertomt 0 mark 01 øre  Asbjørn Rogstad  
6 Solhaug 0 mark 01 øre  Lars Botten  
7 Solvang østre 0 mark 01 øre  Hans Tellebond  
8 Rondaglyt 0 mark 01 øre  Hans Tellebond  
9 Sjåstad 0 mark 01 øre  Lars og o. Botten  
10 Glitre 0 mark 01 øre  Olaf Sørhus  
         
90 Beitrusten nedre  
1 Beitrusten nedre nordre 0 mark 55 øre  Peder Botten  
2 Beitrusten nedre søndre 0 mark 52 øre  Jens E. Flatås  
3 Fredly 0 mark 04 øre  Lars Strypet  
4 Olstad 0 mark 02 øre  John Olstad  
         
91 Røsten  
1 Røsten 0 mark 99 øre  Ole S. Oddløkken  
         
92 Klemetsplassen  
1 Klemetsplassen 0 mark 41 øre  John Klemetsplass  
         
93 Bukkplassen  
1 Bukkplassen 0 mark 40 øre  Gunnar O. Moseng  
2 Moseng 0 mark 05 øre  Gunnar O. Moseng  
         
94 Johannesplassen  
1 Johannesplassen 0 mark 45 øre  Peder O. Moseng  
2 En skogteig 0 mark 05 øre  Ole O. Røsten  
         
95 Torsplassen  
1 Torsplassen 0 mark 74 øre  Edv. Erlien  
2 Solvang 0 mark 01 øre  Edv. Erlien  
         
96 Beitrustbakken  
1 Beitrustbakken 1 mark 02 øre  Mikal Plassen  
2 Lauvlandleitet 0 mark 02 øre  Am. Streitlien  
         
97 Beitrusten øvre  
1 Beitrusten øvre 3 mark 40 øre  Tormod T. Beitrusten  
3 Skog 0 mark 03 øre  Am. Streitlien  
4 Skog 0 mark 01 øre  John Sletten  
5 Mosebakken 0 mark 01 øre  Tormod Georg Stang  
6 Nerøia 0 mark 02 øre  Tollef T. Beitrusten  
7 Buøyen seter 0 mark 10 øre  Ingmar Brandsnes  
         
98 Erlihaugen  
1 Erlihaugen 0 mark 29 øre  Erling Røsten  
2 Erlihaugen 0 mark 42 øre  Mikkel A. Engvold  
3 Voldseteren 0 mark 21 øre  P. O. Moseng og Einar M. Røsten  
4 Skogteig 0 mark 06 øre  Erling Røsten  
5 Nysted 0 mark 01 øre  Magne Engvoll  
6 Røsten 0 mark 89 øre  Otto O. Røsten Rusten overstrøket
7 Mosengseter 0 mark 21 øre  Gunnar O. Moseng  
8 Myrli 0 mark 01 øre  Magnor Streitlien  
         
99 Torshaugen  
1 Torshaugen 0 mark 71 øre  Magne Engvoll  
2 Bakken 0 mark 01 øre  Mikkel A. Engvoll  
         
100 Brandplassen  
1 Brandplassen 0 mark 35 øre  Olaf J. Bekken  
2 Volden 0 mark 09 øre  Ingmar Kristiansen  
3 Brandplassen 0 mark 16 øre  Adolf P. Dahlen  
4 Bekkevold 0 mark 01 øre  Rikard H. Oddtrøen  
5 Skogheim 0 mark 01 øre  Folldal verk a/s.  
6 Sundrønning 0 mark 01 øre  Martha Sundrønning  
7 Persheim 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
8 Østli 0 mark 05 øre  Samuel Bekken  
9 Bekketun 0 mark 01 øre  John Kojan  
10 Askevold 0 mark 01 øre  Trygve Stai  
11 Fjellbu 0 mark 01 øre  Hans M. Bakken  
12 Hyttetomt 0 mark 01 øre  Sigurd Einarsen  
13 Åsli 0 mark 01 øre  Leif Dalen  
         
101 Koieplassen  
1 Koieplassen 0 mark 17 øre  Olaf E. Enget  
2 Trøhaug 0 mark 10 øre  Einar M. Røsten  
3 Grimseng 0 mark 05 øre  Gunnar Rogstad  
         
102 Brevøstenplassen  
1 Brevøstenplassen 0 mark 40 øre  Emil S. Husom  
2 Trøseteren 0 mark 14 øre  Simen K. Trøen  
         
103 Snippen  
1 Snippen 0 mark 02 øre  Lars A. Aasen  
         
104 Grøtlien  
1 Grøtlien 0 mark 38 øre  Martin E. Brandsnes  
2 Skogteig 0 mark 02 øre  Per Øyen  
3 Tørhaug 0 mark 01 øre  Erik Tørhaug  
4 Solheim 0 mark 01 øre  Ingebr. Stenhaug  
5 Solli 0 mark 01 øre  John T. Bustad  
6 Torshaug 0 mark 01 øre  Østen Løkken  
7 Solbakken 0 mark 01 øre  Ole M. Plassen  
8 Solås 0 mark 01 øre  Olaf I. Stenhaug  
         
105 Smedhaugen  
1 Skog 0 mark 06 øre  Per B. Støen  
2 Torsheim 0 mark 03 øre  Lars Larsen  
3 Torsheim 0 mark 05 øre  Lars Larsen  
4 Skog i Kolletholen 0 mark 03 øre  Martin Brandsnes  
5 Nylænd 0 mark 01 øre  Mathias H. Bakken  
6 Smedhaugen 0 mark 19 øre  Ole O. Moseng  
7 Knutshaug 0 mark 01 øre  Knut Knutsen  
8 Solvang 0 mark 01 øre  Laurits Larshus  
9 Solstad 0 mark 01 øre  Klara og Birger Stai  
10 Nylænd 0 mark 01 øre  Mathias H. Bakken  
11 Gunnarhus 0 mark 01 øre  Gunnar Thomassen  
12 Nyheim 0 mark 01 øre  John M. Bakken  
13 Austli 0 mark 01 øre  Bjørner Rindal  
         
106 Skomakerhaugen  
1 Skomakerhaugen 1 mark 85 øre  Jørgen Larshus  
2 Dalheim 0 mark 01 øre  Gunnar Thomassen  
3 Solheim 0 mark 01 øre  Ingebr. J. Srenhaug  
4 Thune 0 mark 01 øre  Per Stai  
5 Frydenlund 0 mark 01 øre  Wilhelm Aleksandersen  
6 Nyløkken 0 mark 01 øre  Reidar Bekstrøm  
7 Nybruk 0 mark 03 øre  Erik Tørhaug  
8 Nymo 0 mark 01 øre  Jakob Mæhlum  
9 Furuli 0 mark 01 øre  Pål Kristoffersen  
10 Grønbakken 0 mark 01 øre  Erling Nordbrenden  
11 Furuplass 0 mark 02 øre  Pål Kristoffersen  
12 Bergli 0 mark 01 øre  Henrik Gundersen  
13 Myrhaug 0 mark 01 øre  John Myrhaug  
14 Skomakerhaugen 0 mark 01 øre  Alma Kristiansen  
15 Sandbakken 0 mark 01 øre  Jim Tørhaug  
16 Aasheim 0 mark 01 øre  Alf Aasen  
17 Lund 0 mark 01 øre  Ola Wangen  
18 Nybu 0 mark 01 øre  Jim Tørhaug  
19 Solvang 0 mark 01 øre  Laurits Larshus  
20 Solbakken 0 mark 01 øre  Trygve Tollefsen  
21 Tomt 0 mark 01 øre  Trygve Tollefsen  
22 Hagen 0 mark 01 øre  Gustav Nordhagen  
         
107 Fasteplassen  
1 Fasteplassen 0 mark 39 øre  P. B. Støen  
2 Furuheim 0 mark 01 øre  H. Gundtvedt  
3 Rolandshaugen 0 mark 01 øre  Berte Marie Stolt  
4 Furulund 0 mark 01 øre  Olav Brendryen  
5 Skoglund 0 mark 01 øre  P. P. Strømhaug  
6 Bråten 0 mark 01 øre  Edv. Korsvoll og Lars Åsen  
7 Tomten 0 mark 01 øre  Peder E. Stuedal  
8 Rusten 0 mark 01 øre  Emil Stenhaug  
9 Furuheim 0 mark 01 øre  H. Gundtvedt  
10 Skoglund 0 mark 01 øre  Hans P. Strømhaug  
11 Aasheim 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
12 Kvilstad 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
13 Skoglund 0 mark 03 øre  P. P. Strømhaug  
14 Perfekt 0 mark 01 øre  Kolbjørn Elveseter  
15 Skogbækk 0 mark 01 øre  Lina Streitlien  
16 Skoglund 0 mark 01 øre  Hans P. Strømhaug  
17 Skoglund 0 mark 01 øre  Einar Ellingsen  
18 Furulund 0 mark 01 øre  Olav Brendryen  
19 Nybu 0 mark 01 øre  Severin Møllersen  
20 Midttun 0 mark 01 øre  Rikka Leines  
21 Fredheim 0 mark 01 øre  Folldal Meieri  
22 Aspheim 0 mark 01 øre  Sina Olsen  
23 Skoglund 0 mark 01 øre  Hans Strømhaug  
24 Chumle 0 mark 01 øre  Fridtjof Jonassen  
25 Solstad 0 mark 01 øre  Ragnar Østensen  
26 Støle 0 mark 01 øre  Herman Støle  
         
108 Lomsplassen  
1 Lomsplassen 0 mark 12 øre  Oskar E. Korsvoll  
2 Enbu 0 mark 02 øre  Einar E. Korsvoll  
         
109 Brandeggplassen  
1 Brandeggplassen 0 mark 60 øre  Oskar E. Korsvoll  
         
110 Lien  
1 Lien 1 mark 39 øre  Per J. Moen  
2 Øverøien eng 0 mark 03 øre  Jørgen Dølhaug og O. Steimoeggen  
3 Seter i Kakkeldalen 0 mark 21 øre  Johan H. Røsten  
4 Buøien 0 mark 04 øre  Lars Pedersen  
5 Garbeklien 0 mark 48 øre  Folldal verk a/s  
6 Skoglund 0 mark 01 øre  Einar Ellingsen  
7 Elvebakken 0 mark 01 øre  Folldal verk a/s  
8 Lien seter nordre 0 mark 21 øre  Peder J. Botten  
9 Moland 0 mark 60 øre  Paul J. Moen  
         
111 Løkken  
1 Løkken 1 mark 30 øre  Einar M. Løkken  
2 Skogheim 0 mark 01 øre  Folldal verk a/s  
3 Aaslund 0 mark 02 øre  Mikkel Steinhaug  
4 Solvang 0 mark 01 øre  Emil Nordeng  
5 Trianon 0 mark 02 øre  Folldal verk a/s  
6 Nergård 0 mark 15 øre  Kristian Løkken  
7 Soltorp 0 mark 01 øre  Karl M. Bakken  
8 Rondesjå 0 mark 01 øre  Einar Løkken  
9 Nordli 0 mark 06 øre  Ingmar M. Løkken  
10 Aasheim 0 mark 01 øre  Kåre O. Flyen  
         
112 Aasen  
1 Aasen 1 mark 73 øre  Lars A. Aasen  
2 Skogly 0 mark 01 øre  Lars A. Aasen  
3 Follvang 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
4 Furuseth 0 mark 01 øre  Martin Flyen  
5 Aasheim 0 mark 01 øre  Haldo Øyan  
6 Solbakken 0 mark 01 øre  Lars A. Aasen  
7 Pleiehjemstomt 0 mark 01 øre  Lars A. Aasen 1953
         
113 Lilleplassen  
1 Lilleplassen 1 mark 78 øre  Per Plassen  
2 Sammenf. med bnr. 1.      
3 Svendstad 0 mark 01 øre  Tollef Sv. Holte  
4 Nysted 0 mark 01 øre  Øistein Larsen  
5 Samsgård nordre 0 mark 01 øre  Gunnar M. Plassen  
6 Tangli 0 mark 01 øre  Lars I. Stenhaug  
7 Tangli 0 mark 01 øre  Gunnar M. Plassen  
8 Vidsyn 0 mark 01 øre  Lars og Johs. Stenhaug  
         
114 Bustad  
1 Bustad 1 mark 99 øre  Ole Bustad  
2 Nygård 0 mark 01 øre  Folldal Sparebank  
3 Nyberg 0 mark 02 øre  Edv. Jørgensen  
4 Bratli 0 mark 15 øre  Ernst H. Solli  
5 Grårabben 0 mark 02 øre  Mikkel Rismoen  
6 Byggetomt 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
7 Gullset 0 mark 03 øre  Folldal kommune  
8 Trekanten 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
9 Kvile 0 mark 01 øre  Ingv. M. Bakken  
         
115 Tangen  
1 Tangen 1 mark 45 øre  Folldal kommune  
2 Folldal verk. 0 mark 40 øre  Folldal verk a/s  
3 Skole og lærerbolig 0 mark 03 øre  Folldal kommune  
4 Trehørningen 0 mark 02 øre  Georg Plassen  
5 Skogly 0 mark 01 øre  Arly Møllersen og Alf Jensen  
6 Fredheim 0 mark 01 øre  Gunvald og Ola Dalløkken  
7 Nybu 0 mark 01 øre  Peder Randen  
8 Randbu 0 mark 01 øre  Ingmar Randen  
9 Nyheim 0 mark 01 øre  Olav Nyheim  
10 Solås 0 mark 01 øre  Frantz Jensen  
11 Furuly 0 mark 01 øre  Tor Thorshaug og Ole Moan  
12 Nybu 0 mark 01 øre  Folldal verk  
13 Lunden 0 mark 01 øre  Folldal verk  
         
116 Knutshovdet  
1 Knutshovdet 1 mark 60 øre  Iver Fallet  
         
117 Rismoen  
1 Rismoen 0 mark 79 øre  Per Rismoen  
2 Framtid 0 mark 01 øre  Embret Mellesmo  
3 Solbakken 0 mark 01 øre  Anna E. Bakken  
4 Skogly 0 mark 01 øre  Anton S. Hovde  
5 Samhold 0 mark 01 øre  Folldal Samvirkelag  
6 Solhaug 0 mark 01 øre  Kudvig J. Sundli  
7 Kviltorp 0 mark 01 øre  Ole Garberg  
8 Fjeldvang 0 mark 01 øre  Ole Tellebon  
9 Skogly 0 mark 01 øre  Ella Andersen  
10 Sambruk 0 mark 01 øre  Folldal Meieri  
11 Skogly 0 mark 01 øre  Mikkel P. Rismoen  
12 Solbakken 0 mark 01 øre  Marit Husom  
13 Kviltorp 0 mark 01 øre  Ole Garberg  
14 Sletmo 0 mark 01 øre  Bernh. Strømhaug  
15 Alfheim 0 mark 01 øre  Jens J. Skomakerstuen  
16 Solbråten 0 mark 01 øre  Iver Knutsen  
17 Bekkelund 0 mark 01 øre  Øistein Bekken  
18 Krokstad 0 mark 01 øre  Mikkel Rismoen  
19 Byggetomt 0 mark 01 øre  Folldal verk a/s.  
20 Stallplass 0 mark 01 øre  Folldal Meieri  
21 Furuholt 0 mark 01 øre  Alf Jensen  
         
118 Husum sørsistuen  
1 Husum, søristuen 2 mark 67 øre  Ole P. Husom  
2 Plassen 0 mark 12 øre  Georg M. Plassen  
3 Husseteren 1 mark 24 øre  Ole P. Husom  
4 Storøimoen 0 mark 30 øre  Sigurd H. Bakken  
5 Seierstad 0 mark 01 øre  Folldal grubearbeiderforening  
6 Skredderhaugen m. m. 0 mark 12 øre  Ola Rislien  
7 Langkjernsøien 0 mark 20 øre  Emil S. Husom  
8 Husøiene 0 mark 50 øre  Bergsvein Odden  
9 Holand 0 mark 01 øre  Gunnar Thomassen  
10 Liberg 0 mark 01 øre  Anna og Helene Trøen  
11 Folleng 0 mark 10 øre  Einar Uhlen  
12 Nyland 0 mark 01 øre  Wilhelm A. Palm  
13 Fagerlund 0 mark 01 øre  Edv. Strømhaug  
14 Frydenlund 0 mark 01 øre  Wilhelm Aleksandersen  
15 Vonheim 0 mark 01 øre  Iver J. Tønset  
16 Vestby 0 mark 01 øre  Erik Tørhaug  
17 Husom øvre 0 mark 76 øre  Martin P. Husom  
18 Skog 0 mark 03 øre  Ingvald Plassen  
19 Elvebakken 0 mark 01 øre  Folldal verk a/s  
20 Grønlund 0 mark 01 øre  Gunnar Thomassen  
21 Tangen 0 mark 02 øre  Folldal kommune  
22 Skog 0 mark 30 øre  Folldal verk a/s  
23 Skoglund 0 mark 02 øre  P. P. Strømhaug  
24 Myrdal 0 mark 01 øre  Edv. Jørgensen  
25 Seierstad 0 mark 01 øre  Folldal grubearbeiderforening  
26 Øverli 0 mark 01 øre  Ole K. Langdalen  
27 Grønset 0 mark 01 øre  Anna Hansen  
28 Vårtun 0 mark 01 øre  Peder O. Husom  
29 Solly 0 mark 02 øre  Hans Skomakerstuen  
30 Tomt 0 mark 01 øre  Georg M. Plassen  
31 Lunden 0 mark 01 øre  Tobias Kristoffersen  
32 Skrivarstua 0 mark 01 øre  Dagny Erdahl  
33 Solli II 0 mark 01 øre  Herman Støle  
34 Øverjordet 1 mark 30 øre  Ole P. Husom  
35 Tillegg     1953
         
119 Steihaugen  
1 Steinhaugen 1 mark 18 øre  Jørgen A. Larshus Steihaugen (overstrøket)
2 Brostruptrøen 0 mark 05 øre  Johannes Stenhaug  
3 Husli 0 mark 10 øre  Johannes Stenhaug  
         
120 Husum nordistuen  
1 Husum nordistuen 3 mark 51 øre  Peder P. Husom  
2 2 engstykker 0 mark 04 øre  Henrik L. Odden  
3 Fredheim 0 mark 10 øre  Ingebret J. Flaten  
4 Husøian 0 mark 05 øre  Kristian Klokkerhaug  
5 Husomøian 0 mark 20 øre  Esten O. Flyen  
6 Engen 0 mark 10 øre  Ottar Fjellvang  
7 Olstad 0 mark 09 øre  Ole Olstad  
8 Nuhus 1 mark 81 øre  Sigurd S. Hovde  
9 Aakrann 1 mark 36 øre  Oddmund Husom  
10 Skog 0 mark 07 øre  Per H. Rønning  
11 Skog 0 mark 07 øre  Petter P. Sveen  
12 Skog 0 mark 14 øre  Laurits J. Larshus  
13 Skog 0 mark 10 øre  Per P. Sveen  
14 Seter med skog 0 mark 65 øre  Oskar E. Korsvoll  
15 Høsøi midtre 0 mark 06 øre  Bersvein Odden  
16 Hussagen 0 mark 01 øre  Peder Husom og Petter Husum  
17 Svullusletten 0 mark 10 øre  Folldal kommune  
18 Bjørkli 0 mark 10 øre  Hans P. Strømhaug  
         
121 Skomakerstuen  
1 Skomakerstuen 1 mark 23 øre  Peder A. Skomakerstuen  
2 Sæter 0 mark 23 øre  Einar P. Bakken  
3 Solly 0 mark 04 øre  Hans Skomakerstuen  
         
122 Bakken  
1 Bakken 0 mark 96 øre  Einar P. Bakken  
2 Bakken 0 mark 18 øre  Georg Plassen  
3 Knutshovdteigen 0 mark 08 øre  Ingvald P. Bakken  
4 Solly 0 mark 02 øre  Hans Skomakerstuen  
         
123 Larshus  
1 Larshus 0 mark 45 øre  Iver J. Larshus  
         
124 Randen  
1 Randen 0 mark 07 øre  Emil P. Randen  
2 Randen 0 mark 31 øre  Jørgen A. Skomakerstuen  
3 Skogteig 0 mark 01 øre  Peder Eriksen  
4 Nygruva 0 mark 01 øre  Folldal verk a/s.  
5 Nygruva 0 mark 01 øre  Folldal,verk a/s.  
         
125 Stigerplassen  
1 Stigerplassen 0 mark 44 øre  Eilert Stuedal  
2 Nygruva 0 mark 01 øre  Folldal verk a/s.  
         
126 Kolbotn  
1 Kolbotn 0 mark 88 øre  Johan meidel E. Messelt  
         
127 Gåshovdet øvre  
1 Hovde 1 mark 95 øre  Hans S. Hovde  
2 Skog 0 mark 17 øre  Sigrid A. Dalslåen  
         
128 Hovdet  
1 Hovdet 0 mark 84 øre  Peder S. Hovde  
2 Hovdet 0 mark 95 øre  Peder S. Hovde  
3 Hovdet 0 mark 07 øre  Peder S. Hovde  
         
129 Loneseteren  
1 Loneseteren 0 mark 65 øre  Einar P. Bakken  
2 Loneseteren 0 mark 57 øre  Herman Dahlen  
3 Brohaug 0 mark 10 øre  Kristian O. Storløkken  
4 Sandstuen 0 mark 05 øre  Ole E. Brohaug  
5 Sandstuen 0 mark 15 øre  Ole E. Brohaug  
6 Brohaug 0 mark 10 øre  Kristian O. Storløkken  
         
130 Lonen  
1 Lonen nedre 3 mark 20 øre  Hans O. Lohn  
2 Loneseteren 0 mark 61 øre  Ole H. Lohn  
3 Strømhaugen 0 mark 23 øre  Jørgen P. Strømhaug  
4 Linøiene 0 mark 14 øre  Johan Randen  
5 Lonnen nedre og øvre 0 mark 18 øre  Lars P. Barstad  
6 Lonen øvre 2 mark 42 øre  Emil Fr. Lohn  
7 Brohaug 0 mark 06 øre  Kristian O. Storløkken  
8 Bruflaten 0 mark 05 øre  Folldal kommune  
9 Nordgård 0 mark 10 øre  Kristian Lohn  
10 Elvestad 0 mark 14 øre  Ole H. Lohn  
11 Elvestad 0 mark 06 øre  Peder J. Strømhaug  
12 Bjørklund 0 mark 01 øre  Erik Øverby  
13 Dalgard 0 mark 02 øre  Ole H. Lohn  
         
131 Bruvoldsveen  
1 Bruvoldsveen 0 mark 11 øre  Tormod Sæteren  
         
132 Dalflyen  
1 Dalflyen 1 mark 36 øre  Olaf Dalflyen  
2 Jordstykke 0 mark 05 øre  Einar Dalflyen  
         
133 Aakerhaugen  
1 Aakerhaugen 0 mark 77 øre  Amund Randen  
         
134 Foldalen søndre  
1 Nordistuen søndre 2 mark 32 øre  Hans E. Dalen  
2 Nordistuen 3 mark 21 øre  Berhard E. Dalen  
3 Sammenf. med 139-25.      
4 Egnundseteren 0 mark 68 øre  Johs. H. Muller  
5 Aakerjordet 0 mark 012 øre  Ola Eriksen Aakre  
6 Sørås 5 mark 24 øre  Gudrun Dahlen  
7 Sammenf. med bnr. 6      
8 Saghaugen 0 mark 72 øre  Anton Dalholen  
9 Bruvollen 0 mark 62 øre  Jørgen Brovold  
10 Dalseteren 0 mark 79 øre  Johs. Muller  
11 Oppistuen nordre nedre 1 mark 44 øre  Peder S. Husom  
12 Bruvolden 0 mark 01 øre  Even J. Mjøn  
13 Oppistuen nordre øvre 0 mark 43 øre  Hans E. Dahlen  
14 2 engslåtter 0 mark 14 øre  Siver P. Husom  
15 2 engsletter 0 mark 07 øre  Sigrid A. Dalåsen  
16 Tuven 0 mark 29 øre  Edv. L. Tuvan  
17 Kammersletten 0 mark 04 øre  Amund Randen  
18 Lillekroken 0 mark 20 øre  O. H. Brendryen  
19 Aakre 0 mark 08 øre  Ole E. Aakre  
20 Bruvoldakerteigen 0 mark 03 øre  Rikard Strømhaug  
21 Dalskogen 0 mark 01 øre  Ole J. Furuhoved  
22 Brovoldsveen 0 mark 05 øre  Tormod Sæteren  
23 Myrvold 0 mark 05 øre  Rikard Strømhaug  
24 Myrvold 0 mark 06 øre  Rikard Strømhaug  
25 Vardhølien 0 mark 01 øre  Even O. Aakre  
26 Sollund 0 mark 05 øre  Einar E. Mjøn  
27 Negard 1 mark 46 øre  Emil E. Dalen  
28 Bjørklund 0 mark 15 øre  Oddleiv G. Dahlen  
29 Nordsveen 0 mark 01 øre  Mathias Brovoldsveen  
30 Solbakken 0 mark 04 øre  Einar O. Dalåsen  
31 Aakerjordet 0 mark 10 øre  Bernhard Dahlen  
32 Fjellsno 0 mark 01 øre  Alf G. Dahlen  
33 Negard 0 mark 17 øre  Hans E. Dahlen  
34 Torud 0 mark 05 øre  Peder S. Husom  
         
135 Dalåsen  
1 Dalåsen 0 mark 27 øre  Sivert O. Dalåsen  
         
136 Bækken  
1 Bækken 0 mark 57 øre  Hans Bækken  
2 Strandbu II 0 mark 02 øre  Marit J. Bækken  
         
137 Dalåsbakken  
1 Dalåsbakken 0 mark 18 øre  Anton E. Bakken  
         
138 Mosehaugen  
1 Mosehaugen 0 mark 13 øre  Mari Nyhus  
2 Nyhus 0 mark 01 øre  Arnljot Nyhus  
         
139 Folldal nordre (Folldalen nordre  
1 Uppheim 2 mark 39 øre  Trond Brendryen  
2 Tungen 0 mark 54 øre  Olaf. O. Furuhovde  
3 Tøftum, Svartholøien og Buøien 1 mark 70 øre  Per Tøftan  
4 Småbakseteren 0 mark 54 øre  Theodor Steimoeggen  
5 Dalseteren 0 mark 27 øre  Anna Marie Dalen  
6 Hovde 2 mark 41 øre  Iver P. Øien  
7 Dalseteren 0 mark 23 øre  Theodor O. Steimoeggen  
8 Foldalen øvre, søndre 0 mark 20 øre  Arvid Lohn  
9 Tøfthaugen 0 mark 20 øre  Arvid Lohn  
10 Sammenf. med bnr. 15.      
11 Dalseteren 0 mark 18 øre  Jørgen T. Dølhaug  
12 Sammenf. med bnr. 15.      
13 Dalsløkken 0 mark 30 øre  Lars O. Dalløkken  
14 Stålene 0 mark 07 øre  O. J. Furuhovde  
15 Nergård 2 mark 50 øre  Håkon H. Dalen  
16 Stålene 0 mark 07 øre  Ole J. Furuhovde  
17 Dalslåen 0 mark 36 øre  Oskar Dalslåen  
18 Søristuen søndre 0 mark 11 øre  Olav Tallerås  
19 Søristuen søndre 2 mark 29 øre  Olav Tallerås  
20 Småbakseteren 0 mark 58 øre  Jørgen T. Dølhaug  
21 Dagdyljuøien 0 mark 25 øre  Johs. Dalholen m. fl.  
22 Søristuen nordre 1 mark 69 øre  Hallstein H. Dalen  
23 Småbakseteren 0 mark 49 øre  Lars H. Øien  
24 Sørigård 4 mark 12 øre  Johs. O. Børsengseter  
25 Tronsgård 2 mark 00 øre  Thorvald Tronsgård  
26 Nystuen 2 mark 00 øre  Ole H. Brendryen  
27 Flomseteren 0 mark 61 øre  Torstein Furuhovde  
28 Nystuen 0 mark 64 øre  Magnus Nystuen  
29 Sammenf. med bnr. 25      
30 2 Trøer 0 mark 09 øre  Even I. Dalløkken  
31 Flomseteren 0 mark 61 øre  Einar O. Eide Femseteren (overstrøket)
32 Sørhovdet 0 mark 07 øre  Ingmar Sørhovde  
33 Fegerflyen 0 mark 02 øre  Arthur Dahlen  
34 Fegerflyen 0 mark 01 øre  Arthur Dahlen  
35 Skogteig nr. 9 0 mark 02 øre  John J. Rundtom  
36 Aakre 0 mark 10 øre  Ole E. Aakre  
37 Aakre 0 mark 15 øre  Ole E. Aakre  
38 Skansen 0 mark 01 øre  Ole E. Aakre  
39 Sammenf. med bnr. 23.      
40 Sørigård 0 mark 02 øre  Johs. O. Dalen  
41 Buøien 0 mark 05 øre  Olav og Erik Tallerås  
42 Fagertun 0 mark 01 øre  Arthur Dahlen  
43 Nygård 0 mark 40 øre  Sigurd Tronsgård  
44 Bjørkeng 0 mark 30 øre  Torvald Tronsgård  
45 Skandsehaugen 0 mark 01 øre  Ingmar H. Sørhovde  
46 Myrplassen 0 mark 30 øre  Sigurd Tronsgård  
47 Folltun 0 mark 01 øre  Marit T. Bustad  
48 Engmo 0 mark 01 øre  Paul E. Enget  
49 Skogheim 0 mark 01 øre  Peder E. Enget  
50 Haug 0 mark 01 øre  Mikkel M. Moseng  
51 Solgard 0 mark 01 øre  Olav H. Solgard  
52 Dovresno 0 mark 01 øre  Helmer Dalåsen  
53 Nerskog 0 mark 30 øre  Arthur Dahlen  
54 Nygruva 0 mark 01 øre  Folldal verk a/s.  
55 Øistad 0 mark 02 øre  Ola Øian  
56 Langholen 0 mark 02 øre  O. H. Brennryen  
57 Svartmyra 0 mark 01 øre  Magnus Nystuen  
58 Rundmyra 0 mark 07 øre  Magnus Nystuen  
59 Tuftan 0 mark 28 øre  Per I. Tøftan  
60 Lyngve 0 mark 01 øre  Simon Barstad  
61 Dovresno II. 0 mark 01 øre  Helmer Dalåsen  
62 Moen 0 mark 05 øre  Folldal kommune  
63 Heimglytt 0 mark 01 øre  Olav Brennryen  
64 Trirum 0 mark 21 øre  Thorvald Tronsgård  
65 Gunset II. 0 mark 01 øre  Gunnar G. Dahlen  
         
140 Holen  
1 Holen 0 mark 40 øre  Arthur Dahlen  
2 Lilleholen 0 mark 16 øre  Arthur Dahlen  
3 Fjeldheim 0 mark 01 øre  Ungdomslaget Fjeld  
4 Skolehaugen 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
5 Nyhus 0 mark 01 øre  Arnljot Nyhus  
6 Moen II 0 mark 01 øre  Arthur Dahlen  
7 Gunset 0 mark 01 øre  Gunnar G. Dahlen  
         
141 Stålene søndre  
1 Søndre Stålem 0 mark 34 øre  Magne Stålem  
         
142 Furuhovdet  
1 Furuhovdet nordre 3 mark 34 øre  Kjartan Garmaker  
2 Furuhovdet nordre 0 mark 16 øre  Olav O. Furuhovde  
3 Høgslåen 0 mark 28 øre  Ola Høislåen  
4 Furuhovdet søndre 2 mark 46 øre  Ingebrigt O. Furuhovde  
5 Furuhovdet søndre 1 mark 01 øre  Torsten Furuhovde  
6 Klinglotskogen 0 mark 38 øre  Ivar O. Eide  
7 Smedsrud 0 mark 07 øre  Ragnhild Smedsrud  
8 Skog 0 mark 05 øre  Olaf O. Furuhovde  
9 Furuhovdet 0 mark 89 øre  Olaf O. Furuhovde  
10 Skog 0 mark 13 øre  Fritjof J. Nyvold  
11 Sammenf. med bnr. 10      
12 Sammenf. med bnr. 10      
13 Skogstykke 0 mark 05 øre  Håkon Furuhovde  
14 Skogteig nr. 359 0 mark 01 øre  Arthur Dahlen  
15 Skogteig nr. 357 0 mark 01 øre  Arthur Dahlen  
16 Nymoen 0 mark 01 øre  Mathias Simenstad  
17 Furuhovde midtre 0 mark 02 øre  Kjartan Garmaker  
18 Lilleløkken 0 mark 02 øre  Oddmund O. Jakobsen  
19 Nordli 0 mark 02 øre  Einar O. Furuhovde  
20 Rondagløtt 0 mark 01 øre  Harald O. Ness.  
         
143 Tuven  
1 Tuven 0 mark 20 øre  Haldog Lien  
         
144 Dalslåen  
1 Dalslåen 0 mark 63 øre  Ivar Dalslåen  
         
145 Stor-Eide  
1 Stor-Eide nordre 1 mark 33 øre  Sivert og Emil I Eide  
2 Lilleeide 1 mark 06 øre  Magne O. Ståland  
3 Slettet 0 mark 81 øre  Ole Andersen  
4 Sletten 0 mark 41 øre  Einar Sletten  
5 Stor-Eide søndre 1 mark 31 øre  Einar O. Eide  
6 Eideslåen 0 mark 79 øre  Alma Hjerkin  
7 Stor-Eide søndre 1 mark 24 øre  Alma Hjerkin  
         
146 Dragåsen  
1 Dragåsen 0 mark 07 øre  Ole S. Dalslåen  
         
147 Rundtom  
1 Rundtom 2 mark 64 øre  Simen Vigenstad  
2 Rundtom søndre 0 mark 84 øre  Trygve Rundtom Runstem (overstrøket)
3 Sletten 0 mark 93 øre  Einar Sletten  
4 Utheim 0 mark 02 øre  Einar Sletten  
         
148 Borkhus  
1 Borkhus 1 mark 71 øre  Torleif P. Borkhus  
2 Borkhus 0 mark 12 øre  Ole J. Borkhus  
3 Rundtom 0 mark 36 øre  Ingeborg Høiberg Runstem (overstrøket)
4 Rundtom søndre 0 mark 40 øre  Klara Nystuen  
5 Sletten 0 mark 21 øre  Asbj. A. Streitlien  
6 Bjerke 0 mark 50 øre  Ole E. Åkre  
7 Borkhus nordre 3 mark 12 øre  Anna Husom  
8 Samuelsplass 0 mark 13 øre  Ingmar J. Borkhus  
9 Bjørke 0 mark 30 øre  Torleif M. Borkhus  
10 Borkhus søndre 1 mark 71 øre  Olav P. Borkhus  
         
149 Gravbeklien  
1 Gravbeklien 0 mark 46 øre  Otto M. Lien  
2 Gravbeklien 1 mark 22 øre  Iver O. Lien  
3 Gravbeklien 0 mark 56 øre  Iver O. Lien  
4 Gravbeklien 0 mark 04 øre  Iver O. Lien  
5 Lieng 0 mark 04 øre  Anton Gravbeklien  
6 Fjelly 0 mark 01 øre  Otto M. Lien  
         
150 Børsungseteren  
1 Børsungseteren 0 mark 97 øre  Olav B. Rundtom  
         
151 Slåen  
1 Slåen 1 mark 75 øre  Otto Slåen  
2 Slåen 3 mark 64 øre  Hans E. Slåen  
3 Slåseteren 0 mark 15 øre  Per Slåseter  
4 Annullert.      
5 Mitre Slåen 1 mark 50 øre  Otto Slåen  
         
152 Rydningsøien  
1 Rydningsøien 1 mark 90 øre  Ola P. Sæther  
2 Rydningsøien 2 mark 17 øre  Sivert O. Dalslåen  
3 Fosstun 0 mark 01 øre  Peder O. Sæther  
         
153 Moldalseteren  
1 Modalseteren 0 mark 27 øre  Per A. Skomakerstuen  
         
154 Kristoffersveseteren  
1 Kristoffersveseteren 0 mark 59 øre  Ragnar P. Sveen  
         
155 Tangseteren  
1 Tangseteren 0 mark 54 øre  Bertine Aasen  
         
156 Døliseteren  
1 Døliseteren 0 mark 27 øre  Gyda Snefrid Dalen  
2 Døliseteren 0 mark 27 øre  Peder S. Husum  
3 Døliseteren 0 mark 30 øre  Tormod Steien  
4 Vesta 0 mark 29 øre  Tormod Steien  
         
157 Håneskletseteren  
1 Oddseteren eller Svendsplasseteren 0 mark 14 øre  Lars Klokkerhaug  
2 Torsseteren 0 mark 14 øre  Hans Kristoffersen  
         
158 Langhøstseteren  
1 Klokkerhaugseteren 0 mark 32 øre  Jon Haldos  
2 Streitliseteren 0 mark 54 øre  Gurin Haldos  
3 Skomakerstuseteren 0 mark 36 øre  Erland H. Slåen  
4 Skeiengene 0 mark 04 øre  Petter P. Sveen  
5 Skeiengene 0 mark 03 øre  Erland H. Slåen  
         
159 Storkjærnseteren eller Aasseteren  
1 Storkjærnseteren eller Aasseteren 0 mark 41 øre  Lars A. Aasen  
         
160 Løkkeseteren  
1 Løkkeseteren 0 mark 41 øre  Martin J. Løkke  
2 Skeiengene 0 mark 07 øre  Martin J. Løkke  
         
161 Mortenseteren  
1 Jonasplass-seteren 0 mark 09 øre  Peder O. Moseng Jonsplass-seteren (overstrøket)
2 Mortenseteren 0 mark 27 øre  Jørgen Larshus,  
         
162 Flyseteren  
1 Flyseteren 0 mark 50 øre  Lars O. Flyen  
         
163 Kolbotnseteren  
1 Kolbotnseteren 0 mark 23 øre  Sigurd H. Bakken Kolboynseteren (overstrøket)
         
164 Meløiseteren  
1 Meløiseteren 0 mark 68 øre  Lars P. Kveberg  
2 Meløiseteren 0 mark 81 øre  Hedmark Fylkeskommune  
         
165 Streitlien  
1 Streitlien søndre 1 mark 97 øre  Jørgen A. Streitlien  
2 Streitlien mellem 0 mark 53 øre  Jørgen O. Streitlien  
3 Streitlien nordre 1 mark 50 øre  Asbj. A. Streitlien  
4 Lognro 0 mark 01 øre  Borghild Streitlien  
5 Streitli 0 mark 89 øre  Mikkel A. Streitlien  
6 Streitfaret 0 mark 01 øre  Solveig Stang  
7 Uppigard 0 mark 02 øre  Norsk Sykepleierskeforbund  
8 Streitbo 0 mark 01 øre  Gunnar Streitli  
         
166 Sletten  
1 Sletten øvre 0 mark 36 øre  Jørgen O. Streitlien  
2 Sletten nedre 0 mark 50 øre  Lars og Gina Sletten  
3 Jord og skog 0 mark 09 øre  Gina Sletten  
         
167 Kristoffersveen  
1 Kristoffersveen 1 mark 40 øre  Ragnar P. Sveen  
2 Nysveen 0 mark 10 øre  Per P. Sveen  
3 Einbu 0 mark 01 øre  Einar Korsvoll  
         
168 Sveen.  
1 Sveen 0 mark 72 øre  Olaf Kåre Sveen  
2 Sveen 0 mark 59 øre  Peder O. Sveen  
3 Sveen 0 mark 34 øre  Peder O. Sveen  
         
169 Faldet.  
1 Faldet søndre 1 mark 24 øre  Per A. Faldet  
2 Faldet søndre 0 mark 90 øre  Jon T. Blæsterdal  
3 Faldet nordre 2 mark 02 øre  Ingmar og John I. Faldet  
4 Holen med Skog 0 mark 48 øre  Jørgen Olsen og Marit Gundersdatter  
5 Rondeslottet 0 mark 01 øre  Harald Røer  
6 4 skogteiger 0 mark 18 øre  Jon T. Blæsterdal  
7 Høghaug 0 mark 01 øre  Ingmar og John I. Faldet  
8 Harboehaugen 0 mark 01 øre  Anton Faldet  
9 Faldet Turiststed 0 mark 01 øre  Magne Faldet  
         
170 Blæsterdalen  
1 Blæsterdalen 0 mark 60 øre  Ola J. Blæsterdalen  
2 Grimseng 0 mark 01 øre  Martin P. Nordheim  
3 Tollefshaugen 0 mark 01 øre  Inga Lund  
         
171 Stadsbuøien  
1 Stadsbuøien 1 mark 15 øre  Ivar Øien  
2 Stadsbuøien nordre 0 mark 99 øre  Bernh. O. Sætheren  
3 Søristuen 0 mark 85 øre  Steinar J. Øien  
4 Sæteren 0 mark 68 øre  Per Øyen  
5 Søristuen nordre 0 mark 97 øre  Mathias Sæter  
6 Mjovasseteren østre 0 mark 52 øre  Hans Odden m. fl.  
7 Mjovasseteren 0 mark 54 øre  Ola J. Blæsterdal  
8 Skog 0 mark 05 øre  Ole O. Sveen  
9 Øien skole 0 mark 01 øre  Ole P. Øien  
10 Åkerbakken 0 mark 01 øre  Mathias Sæter  
11 Solbakken 0 mark 01 øre  Mathias Sæter  
         
172 Elgevaslien  
1 Elgevaslien nordre 0 mark 27 øre  Maurits J. Lien  
2 Elgvaslien mellem 0 mark 95 øre  Erling Larsen  
3 Elgvaslien søndre 0 mark 43 øre  Hans J. Lien  
4 Elgvaslien,nordre 0 mark 29 øre  Erling Larsen  
5 Skog 0 mark 14 øre  Hans J. Lien  
6 Storvolden seter 0 mark 40 øre  Emil E. Brandsnes  
7 Storvolden seter 0 mark 79 øre  Ole S. Odløkken  
8 Gjelten seter 0 mark 39 øre  Edvin Brandsnes  
9 Liafossen 0 mark 01 øre  Aslaug Røed  
10 Trollhaugen 0 mark 01 øre  Hans Lien  
         
173 Gravmoen  
1 Gravmoen 1 mark 12 øre  Richard Bakken  
2 Øien 0 mark 90 øre  Anton Blæsterdalen  
3 Berg 0 mark 15 øre  Hans I. Bakken  
         
174 Eriksrud.  
1 Eriksrud søndre 1 mark 07 øre  Olav Eriksrud  
2 Skog 0 mark 05 øre  Anton Blæsterdalen  
3 Skog 0 mark 38 øre  Ivar Øien  
4 Eriksrud nordre 1 mark 22 øre  M. O. Strømbu  
5 Skog 0 mark 41 øre  Ivar Øien  
6 Marken 0 mark 16 øre  Ingmar Morken  
7 Nylænd 0 mark 01 øre  Ingebr. I. Morken  
8 Eriksrud skole 0 mark 01 øre  Folldal kommune  
9 Solvang 0 mark 01 øre  Johannes P. Øien  
10 Elvebakken 0 mark 01 øre  Peder J. Øyen  
         
175 Sandum  
1 Sandum søndre og nordre 2 mark 75 øre  Sigurd H. Sandene  
2 Voll 0 mark 35 øre  Sverre Voll  
3 Sandom 0 mark 20 øre  Einar Sandene  
4 Bjørkheim 0 mark 01 øre  Sigurd Voll  
5 Tangen 0 mark 18 øre  Sigrid H. Sandene  
         
176 Sæteren.  
1 Sæteren 1 mark 24 øre  Torvald Haugen  
2 Nordre Sæter 0 mark 29 øre  Herman I. Morken  
3 Vidsyn 0 mark 01 øre  Anne Lise Wright  
4 Myggbukta 0 mark 01 øre  Ane H. Sæter  
5 Bjørneborg 0 mark 01 øre  Ane H. Sæter  
         
177 Strømbuen  
1 Strømbuen søndre 1 mark 83 øre  Peder Stømbu m. fl.  
2 Strømbuen nordre 1 mark 83 øre  Hans Strømbu m. fl.  
         
178 Nyseteren  
1 Nyseteren 0 mark 89 øre  Sigrid A. Dalslåen  
         
179 Simenstad  
1 Simenstad 0 mark 10 øre  Odd O. Furuhoved  
         
180 Dalåsen nordre  
1 Dalslåen nordre 0 mark 50 øre  Ole P. Dalåsen  
         
181 Sletten  
1 Sletten 0 mark 06 øre  Einar Sletten  
         
182 Jeilen  
1 Jeilen 0 mark 04 øre  Sivert O. Dalslåen  
         
183 Dalslåen mitre  
1 Dalslåen mitre 0 mark 08 øre  Lars Dalløkken  
         
184 Bakkemyri  
1 Bakkemyri 0 mark 03 øre  Anton Bakken  
         
185 Slåen Skolegård  
1 Slåen skolegård 0 mark 08 øre  Folldal kommune  
         
186 Dragåsen østre  
1 Dragåsen østre 0 mark 05 øre  Ole E. Dragåsen  
         
194 Rundtom nordre  
1 Rundtom nordre 0 mark 05 øre  Edv. Runttom  
         
195 Bjørkeng  
1 Bjørkeng 0 mark 02 øre  Thorvald M. Tronsgård  
         
196 Nyflyen  
1 Nyflyen 0 mark 08 øre  John J. Rundtom  
         
197 Toftaker  
1 Toftaker 0 mark 05 øre  Sølvfest Toftaker  
         
198 Utheim  
1 Utheim 0 mark 08 øre  Einar B. Rundtom  
         
199 Langfly  
1 Langfly 0 mark 08 øre  Johan Nyvold  
         
200 Innlegget  
1 Innlegget 0 mark 06 øre  Einar Sletten  
         
201 Furutun  
1 Furutun 0 mark 01 øre  Ingeborg Grimsbo  
         
202 Nyland  
1 Nyland 0 mark 03 øre  Ingeborg Høiberg  
         
203 Østgård  
1 Østgård 0 mark 12 øre  Ingvald Kåre Eide  
         
204 Slåmellom  
1 Slåmillom 0 mark 03 øre  Lars Dalløkken  
         
205 Flatin  
1 Flatin 0 mark 05 øre  Ivar I. Dalslåen  
         
206 Teigen  
1 Teigen 0 mark 05 øre  Ola Aateigen  
         
207 Nygruben Moltke  
1 Nygruben Moltke 0 mark 04 øre  Folldal verk a/s.  
         
208 Underdal  
1 Underdal 0 mark 03 øre  Oskar Dalslåen  
         
209 Øverjordet  
1 Øverjordet 0 mark 08 øre  Asbj. Streitlien  
         
210 Furulund  
1 Furulund 0 mark 05 øre  Ola Aateigen  
         
211 Nyflaten  
1 Nyflaten 0 mark 08 øre  Einar Sletten  
         
212 Grønmyra  
1 Grønmyra 0 mark 10 øre  Johan Rundtom  
         
213 Nyland  
1 Nyland 0 mark 05 øre  Trygve Rundtom  
         
214 Søholt  
1 Søholt 0 mark 06 øre  Sivert O. Dalslåen  
         
215 Nyslåen  
1 Nyslåen 0 mark 08 øre  Olav Dalslåen  
         
216 Myra  
1 Myra 0 mark 02 øre  Lars Dalløkken  
         
217 Øvreflaten  
1 Øvreflaten 0 mark 04 øre  Ivar Dalslåen  
         
218 Sørbø  
1 Sørbø 0 mark 05 øre  P. T. Borkhus  
         
219 Skogly  
1 Skogly 0 mark 01 øre  Staten  
         
220 Nyland  
1 Nyland 0 mark 05 øre  Ola S. Dalslåen  
         
221 Lilledal  
1 Lilledal 0 mark 25 øre  Hans Myrhaug Lalledal (overstrøket)
         
222 Rundmyr  
1 Rundemyr 0 mark 02 øre  Erik Høiberg Rundmyr (overstrøket)
         
223    
1 Flateng 0 mark 03 øre  Haldog Lien  
         
224 Myreng  
1 Myreng 0 mark 07 øre  Trygve Runtom  
2 Østgård 0 mark 07 øre  Johan N. Rundtom  
3 Brutrøa 0 mark 07 øre  Johan Nyvoll  
4 Aasen 0 mark 03 øre  Otto Lien  
5 Snippen 0 mark 03 øre  Staten  
6 Nytrøa 0 mark 04 øre  M. Husom Borkhus  
7 Aasheim 0 mark 08 øre  Marit Slåen  
8 Vestgård 0 mark 04 øre  Jon Dalslåen  
9 Strandbu 0 mark 02 øre  Marit J. Bækken  
10 Søgård 0 mark 02 øre  Arvid Lohn  
         
225 Stormyre  
1 Stormyre 0 mark 02 øre  Hans Bakken Stornyre (overstrøket)
         
226 Lilleløkken  
1 Lilleløkken 0 mark 05 øre  Emil O. Sæther  
         
227 Solvang  
1 Solvang 0 mark 20 øre  Staten  
2 Lieng 0 mark 15 øre  Anton Lien  
3 Myreng II. 0 mark 05 øre  Staten  
4 Brutrøen II 0 mark 05 øre  Staten  
         
228 Nysetra  
1 Nysetra 1 mark 00 øre  Sverre Bjørnsgård og Målfrid Bjørnsgård