Matrikkelutkastet 1950

Matrikkelutkastet av 1950 er lister utarbeidd av Finansdepartementet, ordna etter stigende gardsnummer innafor hver kommune. Listene inneholder eiendommenes gards- og bruksnummer og navn, eiendommens skyld i mark og øre, samt grunneierens navn.
   Matrikkelutkastet av 1950 ligger utlagt på nettstedet www.dokpro.uio.no. Her gjengis samla fra matrikkelutkastet 1950 det som gjelder Folldal. Gardsnummer og navn står med utheva skrift, og under hvert gardsnummer er lista opp alle bruksnummer med navn, skyld og eier.

Matrikkelutkastet 1950 for Folldal.

 


Tilbake til hovedsiden