Matrikkelen 1886

Den nye matrikkelen av 1838 var ikke helt vellykka, og en ny matrikkelrevisjon vart starta i 1863. Det lokale arbeidet vart utført av en herredskommisjon og dennes arbeid, den såkalte Herredsbeskrivelsen 1863 inneholder veldig mye informasjon om den enkelte eiendom. Den nye matrikkelen vart satt i kraft fra 1886 og trykt i de følgende åra. Denne matrikkelen innførte den nummereringa som fortsatt brukes, med gards- og bruksnr. Den gamle skylda var oppgitt i skylddaler, ort og skilling, den nye skylda går i mark og øre (1 skyldmark = 100 øre).
   Her gjengis et utdrag av matrikkelen 1886, det som gjelder Folldal, som da var en del av Lille Elvedalen Herred. Mer om matriklene kan leses i heftet "Matrikler frå Folldal" utgitt av Historielaget Frederiks Gave i 1994.

Matrikkelen 1886 for hele Folldal

 


Tilbake til hovedsiden