M A T R I K K E L E N   1 8 3 8   F O R   Ø V R E   F O L L D A L
Nyt Gammelt Det   nye   Matricul   Nummers E    t    h    v    e    r    t               l    ø    b    e    n    u    m    m    e    r    s
Matr. No Matr. No N a v n Løpenr N a v n Opsidder Gamle skyld Nye skyld Sum
206 160 Rydningsøyen 376 Rydningsøyen Poul Tofte } 1 1-1-14
377 Do. Jon Simensen 1-2-2 2-3-16
207 161 + 163 Sloen (Sloden) 378 Sloen Erland Pedersen og Tøllev Amundsen 4 3-2-17 3-2-17
208 Børsungsæteren 379 Børsungsæteren Peder Eriksen - 0-3-7 0-3-7
209 Gravbæklien 380 Gravbæklien Iver Eriksen og Johannes Øiom - 0-4-14 0-4-14
210 144 Borkhuus 381 Borkhuus Jon Jonsen 1 2-4-22 2-4-22
211 Rundtom 382 Ru[n]dtom og Sletten Jørgen Olsen og Tosten Simensen - 1-2-14 1-2-14
212 168 Eide store 383 Store-Eide nordre Hans Syversen } 1 1-1-14
384 Do. søndre Ole Eriksen 0-4-1 2-0-15
213 169 Furuhofde 385 Furuhofde nordre Hans Olsen 1/2 1-3-8
386 Do. søndre Erik og Ole Olsen 1/2 1-3-8 3-1-16
214 145 Folddalen nordre 387 Foldalen øvre Hans Olsen 1/2 2-3-4
388 Do. nedre Jon Andersen } 2/3 1-2-8
389 Do. Søristuen Jon Syversen 1-3-21
390 Do Sørigaard Engebret Syversen } 1/3 1-3-21
391 Nystuen Iver Eriksen 1-1-20 9-0-2
215 146 Folddalen søndre 392 Folddalen Noristuen Ole og Erik Baardsen samt Erik Tostensen 3/4 2-3-16
393 Do. Opistuen Baard Fredriksen 3/4 2-3-22 5-2-14
216 Dalflyen 394 Dalflyen Hans Bondesen - 0-3-7 0-3-7
217 157 Lonen 395 Lonen nedre Lars Jørgensen } 1/2 2-0-3
396 Do. øvre Ole Pedersen 1-2-2 3-2-5
218 Lonesæter 397 Lonesæter Erik Pedersen - 0-3-1 0-3-1
219 Gaashofde nedre 398 Gaashofde nedre Halvor Jørgensen - 0-4-1 0-4-1
220 Gaashofde øvre 399 Do. øvre Bonde Iversen - 0-4-20 0-4-20
221 Kulbotn 400 Kulbotn Peder Pedersen - 0-2-1 0-2-1
222 Stigerpladsen 401 Stigerpladsen Syver Jonsen - 0-0-19 0-0-19
223 Randen 402 Randen Erik Eriksen - 0-0-19 0-0-19
224 Larshuus 403 Larshuus Jens Bondesen - 0-1-7 0-1-7
225 Bakken 404 Bakken Hans Bondesen - 0-3-1 0-3-1
226 Skomagerstuen 405 Skomagerstuen Ole Engebretsen - 0-2-19 0-2-19
227 147 Huset Noristuen 406 Huset Noristuen Peder Olsens Enke 1 3-0-4 3-0-4
228 Steenhaugen 407 Steenhaugen Iver Larsens Enke - 0-2-1 0-2-1
229 148 Huset Søristuen 408 Huset Søristuen Engebret Engebretsen 1 2-2-15 2-2-15
230 Riismoen 409 Riismoen Christofer Hansen - 0-1-7 0-1-7
231 Knudshofde 410 Knudshofde Ole Toresen - 0-3-19 0-3-19
232 Tangen 411 Tangen Haagen Olsen - 0-3-13 0-3-13
233 Bustad 412 Bustad Peder Østensen og Poul Toresen - 0-4-14 0-4-14
234 Lillepladsen 413 Lillepladsen Ole Olsen - 0-2-1 0-2-1
235 Aasen 414 Aasen Hans Pedersen - 0-2-19 0-2-19
236 Løken 415 Løken Syver Jonsen - 0-2-13 0-2-13
237 Lien 416 Lien Jon Engebretsen - 0-3-19 0-3-19
238 Brandseggpladsen 417 Brandseggpladsen Jens Østensen - 0-1-7 0-1-7
239 Lomspladsen 418 Lomspladsen Jens Østensen - 0-0-10 0-0-10
240 Fastepladsen 419 Fastepladsen Hans Fastesen - 0-0-19 0-0-19
241 Skomagerhaugen 420 Skomagerhaugen Hans Bersvendsen - 0-3-19 0-3-19
242 Smedhaugen 421 Smedhaugen Ole Pedersen - 0-0-19 0-0-19
243 Grøtlien 422 Grøtlien Jens Iversen - 0-1-4 0-1-4
244 Snippen 423 Snippen Hans Pedersen - 0-0-10 0-0-10
245 Brevøystenpladsen 424 Brevøystenpladsen Anders Østensen - 0-1-1 0-1-1
246 Kaajepladsen 425 Kaajepladsen Østen Jonsen - 0-0-19 0-0-19
247 Brandspladsen 426 Brandspladsen Jens Olsens Enke - 0-1-1 0-1-1
248 Thorshaugen 427 Thorshaugen Erik Andersen - 0-1-1 0-1-1
249 Erlihaugen 428 Erlihaugen Østen Jonsen - 0-3-7 0-3-7
250 Bedrusten øvre 429 Bedrusten øvre Tollef Amundsen - 1-0-14 1-0-14
251 Bedrustbakken 430 Bedrustbakken Zacharias Zachariassen - 0-1-19 0-1-19
252 Thorspladsen 431 Thorspladsen Østen Evensen - 0-1-13 0-1-13
253 Johannespladsen 432 Johannespladsen Engebret Mortensen - 0-0-22 0-0-22
254 Bukkepladsen 433 Bukkepladsen Christoffer Olsen - 0-1-1 0-1-1
255 Klemetpladsen 434 Klemetpladsen Iver Olsen - 0-0-19 0-0-19
256 Røsten 435 Røsten Ole Thorsen - 0-1-19 0-1-19
257 Bedrusten nedre 436 Bedrusten nedre Erik Pedersen - 0-2-13 0-2-13
258 Kroghaugen 437 Kroghaugen Ole Olsen - 0-0-4 0-0-4
259 Klokkerhaugen 438 Klokkerhaugen Christoffer Pedersen - 0-1-1 0-1-1
260 Flyen søndre 439 Flyen søndre Ole Larsen - 0-1-16 0-1-16
261 Flyen nordre 440 Do. nordre Simen Pedersen - 0-1-16 0-1-16
262 Bihaugen 441 Bihaugen Thor Evensen - 0-2-13 0-2-13
263 Trøden 442 Trøden Erland Olsen - 0-1-1 0-1-1
264 Reinhof 443 Reinhof Hans Olsen - 0-1-13 0-1-13
265 Støen 444 Støen (Haugen) Hans Pedersen - 0-1-1 0-1-1
266 Lillekroken 445 Lillekroken Peder Evensen - 0-2-10 0-2-10
267 Svenskepladsen 446 Svenskepladsen Ingeborg - 0-0-4 0-0-4
268 154 Brandsnæs 447a Brandsnæs Engebret Syversen } 1 1-0-10
447b Qværnsletten Ole Engebretsen 0-1-8
447c Qværnsletten Tosten Engebretsen 0-1-8 1-3-2
269 159 Stretlien 448 Stretlien søndre Mikkel Jørgensen } 1 1-2-2
449 Do. nordre Ole Jonsen 0-2-16 1-4-18
270 Sletten 450 Sletten øvre Simon Knudsen - 0-0-19
451 Do. nedre Bersvend Knudsen - 0-0-19 0-1-14
271 Christoffersveen 452 Christoffersveen Peder Justesen - 0-1-7 0-1-7
272 Sveen 453 Sveen Iver Knudsen - 0-4-8 0-4-8
273 Faldet 454 Faldet søndre Poul Justesen - 0-4-20
455 Do. nordre Iver Johansen - 0-4-8 1-4-4
274 Blæsterdalen 456 Blæsterdalen Ole Jørgensen - 0-0-10 0-0-10
275 Statsboøyen 457 Statsboøyen søndre Iver Knudsen - 0-2-19
458 Do. nordre Johannes Olsen - 0-2-19
459 Do. Søristuen Ole Olsen - 0-2-19
460 Do. Søristuen nordre Peder Jørgensen - 0-3-1 2-1-10
276 Elgevaslien 461 Elgevaslien Thore og Ole Jacobsen - 1-0-20 1-0-20
281 Strømboen 383 Strømboen søndre Peder Jørgensen - 0-2-0
384 Do. nordre Erik Olsen - 0-2-0 0-4-0
282 Sæter 385 Sæter Erland Olsen - 0-1-0 0-1-0
283 231 Sandene (Sandum) 386 Sandene søndre Hans Svendsen 1 1/2 0-2-0
387 Do. nordre Do. 1 1/2 0-2-0 0-4-0
284 233 Eriksrud 388 Eriksrud søndre Mikkel Hansen 1 1/2 0-0-12
389 Do. nordre Hans Pedersen 1 1/2 0-0-12 0-1-0
285 232 Gravmoen 390 Gravmoen Hans Iversen 1 1/2 0-1-0 0-1-0