Matrikkelen 1838

Den gamle matrikkelen stod fortsatt ved lag, men hadde etterhvert fått store skjevheter i skylda (verdiansettelsen). Den var derfor et dårlig skattegrunnlag. Dette skulle rettes på gjennom matrikkelarbeidet som starta fra 1819 (etter lov av 1818). Samtidig vart også de mange forskjellige landskyldvarene som matrikkelskylda i den gamle matrikkelen var oppgitt i, erstatta av skyld i pengeverdier: daler, ort og skilling. Matrikkelen 1838 er den første trykte matrikkelen i Norge.
   Her gjengis utdrag av matrikkelen 1838, det som gjelder Folldal. Nedre Folldal lå under Tønset tinglag. Øvre Folldal lå under Lesja tinglag, men de sydligste gardene i Atndalen lå under Fron tinglag. Den gamle skylda er oppgitt i lispund tunge (kornmål) for nedre Folldal, og i skind (kalvskind) for øvre Folldal. Den nye skylda oppgis i skylddaler, ort og skilling. Det gikk 24 skilling i 1 ort og 5 ort i 1 daler. Mer om matriklene kan leses i heftet "Matrikler frå Folldal" utgitt av Historielaget Frederiks Gave i 1994.

Matrikkelen 1838 for nedre Folldal

Matrikkelen 1838 for øvre Folldal

 


Tilbake til hovedsiden