Matrikkelframlegget 1723 - Eksaminasjonsprotokollen, øvre Folldal

 

I protokollen står også en rubrikk for ”Huusmandspladser”, men denne inneholder ikke noe informasjon for noen av gardene, og tas derfor ikke med her.

Noen forkortelser: ”No.” er i originalen ”Nommer”. ”Ops. Tall” er i originalen ”Opsiddernes Tall”. ” Høe Auvl” er i originalen ”Høe Auvling” (høyavling, antall lass). ”Taxt Gml.” er i originalen ”Taxt efter Gamle Matricul”.

Her tas også Hjerkinn med.

 

No.

Gaardenes Navne

Ops. Tall

Proprietairs og Bøxelraadige

Skoug og Sæter

Qvern og Fiskerie

Situation og Beleilighed

Sæd

Høe Auvl

Heste og Creature

Taxt Gml.

For-høyet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189

Foldal

Een

Hans Jacob Smitt tilhørig med bøxel

Skaug til brende Ved og Gierdefang Samt Huusetømmer Hafner hiemme

-

I Soellien, Letvunden Jordartten slet og frostlendt og bæhr ikke korn

-

20

Hester 2

Nød 11

Søuver 20

Gieder 4

1 sk

2 sk

190

Foldal

Toe

Hans Jacob Smidt tilhørig med bøxel

Skaug til brende Ved og Gierdefang Samt Huusetømmer Hafner hiemme

-

Situation og Jordartten ligesom nest oven anført

-

20

Hester 2

Nød 12

Søuver 20

1 ½ sk

2 ½ sk

191

Foldal

Toe

Hans Jacob Smidt tilhørig med bøxel

Skaug til brende Ved og Gierdefang Samt huusetømmer Hafner hiemme

-

af lige beskaffenhed

-

41

Hester 4

Nød 20

Søuver 40

Gieder 8

1 ½ sk

6 ½ sk

192

Huuse med underliggende Loen

Toe

Hans Jacob Smith tilhørig med bøxel

Skaug til brende Ved og Gierdefang Samt huusetømmer Hafner hiemme

Qvern, Hvorpaa noget kand Mahles til Huusnøtte

af lige beskaffenhed

-

40

Hester 4

Nød 20

Søuver 36

Gieder 10

1 ½ sk

4 ½ sk

193

Huuse

Een

Hans Jacob Smith tilhørig med bøxel

Skaug til brend Ved og Gierdefang Samt Husetømmer Hafner hiemme

Qvern, Hvorpaa noget kand Mahles til Huusnøtte

af lige beskaffenhed

-

21

Hester 2

Nød 12

Søuver 20

Gieder 4

1 sk

3 sk

199

Brandnæs

Een

Deres Kongl. Majt. tilhørig med bøxel

Skaug til brende Ved og Gierdfang Samt Huuse tømmer Sætter, Goed Hafng

Qvern, Hvorpaa kand mahles til Huusenøtte

-

-

30

Hester 3

Nød 16

Søuver 26

Gieder 6

1 sk

5 sk

202

Rønningsøen

Een

Deres Kongl. Majt. tilhørig med bøxel

Skaug til brende Ved og gierdefang. Hafner hiemme og i Sætteren.

-

I Baglien, kand ikke Saae noget, mens ligger beleilig for Gulbrandsdalens almue som Reiser til Røraas og Østerdalen saasom ingen anden Fjeldstue findes paa den Vei.

-

9

Hester 1

Nød 4

Gieder 13

1 sk

1 sk

204

Stritlien

Een

Deres Kongl. Majt. tilhørig med bøxel

Skaug til brende Ved og Gierdefang. Hafner hiemme

-

I Baglien, Jordarttn slet og ufrugtbahr, og derfor inttet Saaes

-

10

Hester 1

Nød 5

Søuver 10

1 sk

1 sk

206

Slaaen

Een

Hans Jacob Smith tilhørig med bøxel

Skaug til brende Ved og Gierdefang Samt Huusetømmer

Qvern, Hvorpaa kand mahles til Huusenøtte

I Soellien, Jord artten slet og aldeles ufrugtbahr

-

39

Hester 4

Nød 18

Søuver 30

Gieder 6

1 sk

7 sk

4

Gierkindstuen paa Dofre Field har aldrig Svaret nogen  Skat

Toe

Deres Kongl. Majt. tilhørig

Skaug til brendeVed og Gierdefang, Hafner hiemme

Qvern, Hvorpaa kand Mahles til Huusenøtte

I Soellien, Jordartten u-Duelig til Sæd

-

107

Hester 11

Nød 50

Søuver 80

Gieder 16

-

2 Huuder