Matrikkelframlegget 1723 - Matrikuleringsprotokollen, nedre Folldal

Nomr.

Gaardenes Navne

Opsiddernes Navne

Taxten efter Gamle Matricul

118

Hoellen

Peder Pedersen og
Peder Haldorsen

Hver 1/2 skin[d]

119

Rye

Esten Olsen

1/2 skind

120

Bramsnes

Simen Olsen og
Niels Joensen

Hver 1/8 skind er
1/4 skind

123

Foldalen

Simen Olsen, Anders
Olsen og Enken Ingeborg
Ingebrigtsdr.

Hver 1 1/3 bp. Smør
Er 4 p. Smør

126

Grimsboe

Simen Joensen

1/4 skin

128

Bramsnesset Nørdre

Halsten Olsen

1/8 skind