Matrikkelframlegget 1723

Det vart i 1723 satt ned matrikkelkommisjoner som skulle samle opplysninger om gardene og ut i fra dette regulere skylda. Kommisjonene registrerte mange opplysninger om gardene, nedtegna i de såkalte eksaminasjonsprotokollene. I tillegg fins  matrikuleringsprotokoller, som blant anna inneholder navn på brukerne. Matrikkelframlegget i 1723 vart imidlertid møtt med så sterk motstand av landets bønder, at det vart tilbakekalt. Mer om matriklene kan leses i heftet "Matrikler frå Folldal" utgitt av Historielaget Frederiks Gave i 1994.
   Nedre Folldal lå under Tynset tinglag, og øvre Folldal under Lesja tinglag. Her gjengis utdrag fra både matrikuleringsprotokollene og eksaminasjonsprotokollene for både nedre og øvre Folldal, så kildetro som mulig.

Matrikuleringsprotokollen 1723, utdrag for nedre Folldal

Eksaminasjonsprotokollen 1723, utdrag for nedre Folldal

Matrikuleringsprotokollen 1723, utdrag for øvre Folldal

Eksaminasjonsprotokollen 1723, utdrag for øvre Folldal

 


Tilbake til hovedsiden