Matrikkelen 1665 - øvre Folldal

Under Lesja tinglag fins det nevnt 6 gardsbruk som må ligge i øvre Folldal. Denne matrikkelen er altså datert 1668.

 

Huse   Oluff Joensønn   1 skind   Capt: Reichweins,

Eier Capt:
Reichwein
shylder ----- 1/2 phd Smør
 Saaer ------ 1/2 Td
 føeder ------- 8 St:
hester ------- 2 --
 Tiender -------- 0
 leeding --------- 1 s.

  1/2 Dr 16 s.
Engen er Temmelig, Schoug till gaards
brug, goed haffn
 
Foldalen  Toesten  -  1/2 skind,  Capt: Reichweins

Eier Capt:
Reichwein
shylder ----- 1 phd Smør
Saaer  ---  1 1/2 qtr
føeder fæe -- 12 St:
hester  -------  2 --
 Tiender -------- 0
1 Qvern ------- 8 s.
leeding --------- 2 s.

├  1/2 Dr
Engen er Temmelig, Schoug till gaards
brug, folddall Setter till Sommerbeed
 
Foldahlen  Joen Borchenhuss,  -  1 skind   Eier
                        Capt: Reichweins = 1/2 phd Smør

Eier Capt:
Reichwein
shylder -----   =
Saaer ----- 1 1/2 qtr
føeder fæe -- 12 St:
hester --------  2 --
Tiender ---- 1/2 Set
leding ---------  2 s.

  1/2 Dr 16 s.
  Engen er goed, goed haffn Schoug till
gaards, Liger dog tillFields,
 
Foldallen  Erich  -  1 1/2 skind,  Eier Capt: Reichwein

Eier Capitain
Reichwein
shylder ------ 1 phd Smør
Saaer ----- 1 1/2 qtr
føeder fæe -- 10 St:
hester --------  2 --
Tiender ---- 1/2 Set
leding -------- 2 s.

  1/2 Dr 16 s.
Engen er goed, Schoug till gaardz brug
goed hiembhaffn, liger dog till fields
 
Folddalen  haldour  -  1 1/2 skind   Capt: Reichweins

Eier Capt:
Reichwein
shylder -------- 1 1/2 phd Smør
Saaer --------- 5 qtr
føder dæe --- 20 St:
hester --------  3 --
Tiender ------ 1 Set
1Qvern ------- 8 s.
leding --------- 3 s.

├  1 1/2 Dr
Engen er Temmelig, Schoug till gaards
brug, folddall Setter till Sommerbeed
 
Huse   Erich Siffersen  -  1 skind  Capt: Reichweins

Eier Capt:
Reichwein
shyldr ------------- 1 phd Smør
Saaer ------- 1/2 tdr
føeder fæe -- 14 St:
hester --------  2 --
Tiender ---- 1/2 Set
1 Qvern ------- 8 s.
leding ---------- 1 s.

├  3 ort
Engen er Temmelig, Schoug till gaards
brug Goed haffn

 

Forkortelser / forklaringer:
phd = pund
Td = tønne
St: = stykker
Dr = daler (riks-)
s. = skilling
qtr = kvarter (kvart tønne)
Set = settung