Matrikkelen 1665

Det vart i 1665 satt i gang et nytt arbeid med skattematrikkelen. Matrikkelkommisjonene innhenta opplysninger om gardene, og på det grunnlaget vart landskylda justert. Det vart innhenta opplysninger for kvar gard om skyld (= verdi) eier, bruker, utsæd, avling og husdyrhold, samt i litt varierende grad om skog, kvern, fiske, osv.
   Arbeidet med matrikkelen vart gjort i siste halvdel av 1660-åra. Nedre Folldal lå under Tynset tinglag og matrikkelen der er datert i 1667. Øvre Folldal lå under Lesja tinglag og matrikkelen der er datert i 1668. Her gjengis utdrag av matriklene, det som gjelder Folldal, så kildetro som mulig, og med noen kommentarer. Mer om matriklene kan leses i heftet "Matrikler frå Folldal" utgitt av Historielaget Frederiks Gave i 1994.

Matrikkelen 1665 (1667), utdrag for nedre Folldal

Matrikkelen 1665 (1668), utdrag for øvre Folldal

 


Tilbake til hovedsiden