Øvre Folldal i manntallene fra 1660-åra

Her fins visstnok bevart kun et prestemanntall fra 1664. Her tas med gardene i øvre Folldal, samt Hjerkinn.
Manntallet er datert "14. Decemb. Anni 1664".

Gaardenis
Besidere
Bønder
Sønner
Thieniste
Drenge
HusMend och
Løssgengere
foldallen paa
Dobre field
Haldor Bordssønn
     - 70 Aar
Borkenhuus Joen
Olsøn  -  50 Aar
Thorsten Jacobsen
foldallen - 50 Aar
Peder Erichsøn ibm:
   - 40 Aar
Erich Sifuertsøn ibm:
   - 60 Aar
Michel Siffuersøn ibm:
   - 50 Aar


Baard Haldorsøn - 30 Aar
Thøstell Haldorsøn - 26 Aar
   
Jerchen Stuenn
paa dobre field
Lauridtz povelsøn
   - 50 Aar
Enchen Marte Jons:
ibm:
Joen Erlandsøn - 30 Aar
Povel Erlandsøn - 28 Aar


Povel Erichsøn - 30 Aar