Nedre Folldal i manntallene fra 1660-åra

I prestens manntall fra 1664, under Lille Elffuedalen", nevnes under "Rødnings Pladzer":

Foldahlen Jonn Auflesønn 25
  Tore Lauridtzønn 30
  Halstenn Siffuersønn 30

 

I prestens "Mandtall I Tønssett Prestegield Anno 1666", under "Lille Elffuedahlen", står under "Rødnings Pladtzer" nevnt noen "Øde Hus Pladtzer",
der garden "Foldallen" nevnes, med disse personene:

Opsidere Sønner Tienstedrenge
Jon Affleseøn
--  29 aar
Olluff Jons:
--  1 aar
Peder Olls:
--  12 aar
Tore Lars: 31 aar Tore Thoresøn
--  4 aar
 
Halsten Siffrsønn
--  31 aar
   

 

I fogdens manntall, som "... aar 1664 d. 22 Septemb: paa Udbys tingstue er ... forfattedt", nevnes:

Foldallen Joenn  28 aar
Tord  30 aar
Halsten 30 aar