MANNTALLENE FRA 1660-ÅRA

Etter initiativ av kommisæren over kirkene i Norge, Titus Bülche, vart det i 1663/4 pålagt prestene og fogdene å sende inn manntall over alt mannkjønn over 12 år. I 1665 gikk det ut ordre om å registrere også gutter under 12 år, og vi fikk nye manntall i 1666. Ikke alle manntallene er bevart.
   Nedre Folldal fins nevnt i prestemanntall fra både 1664 og 1666, samt fogdemanntall fra 1664. For øvre Folldal fins kun prestemanntall fra 1664. Her gjengis utdrag fra de aktuelle kildene, det som gjelder Folldal.

Manntall fra 1660-åra, for nedre Folldal

Manntall fra 1660-åra, for øvre Folldal

 


Tilbake til hovedsiden