Landkommisjonen 1661

På bakgrunn av at skattebyrdene langt fra var i samsvar med skatteevna, og myndighetenes ønske om økte skatteinntekter, vart det satt i gang arbeid med skattematriklene på 1600-tallet. En kommisjon vart nedsatt 1661 for å skaffe opplysninger om skattegrunnlaget og komme med forslag om ny og mer rettferdig fordeling av skattebyrdene. Dette var landkommisjonen. Registreringene er noe ujevne og kommisjonens forslag vart ikke satt ut i livet.
   I Folldal var det på dette tidspunktet ett gardsbruk i nedre og fem i øvre. Registreringene er svært så knappe.

Landkommisjonen 1661, utdrag for nedre Folldal (ikke utlagt enda)

Landkommisjonen 1661, utdrag for nedre Folldal (ikke utlagt enda)

 


Tilbake til hovedsiden