KIRKEBØKER

Folldal er et litt vanskelig område kildemessig, så også når det gjelder kirkebøkene. Dette er pga historia, da Folldal var delt, ved at øvre Folldal hørte til Lesja i Gudbrandsdalen og nedre Folldal til Tynset i Østerdalen. Slik var det fram til begynnelsen av 1860-åra, da hele Folldal etter hvert vart en del av Lille-Elvedalen, både kirkelig og verdslig.
   Øvre Folldal lå altså under Lesja prestegjeld. Fra 1861 vart Dovre og øvre Folldal utskilt som eget prestegjeld, men allerede to år seinere vart øvre Folldal skilt ut fra Dovre og lagt sammen med resten av Folldal i Lille-Elvedal, og slik ført over til Østerdalen.
   Nedre Folldal hørte til Østerdalen, og lå under Tynset prestegjeld. Hele Nordøsterdalen var forøvrig ett prestegjeld til det vart delt i tre i 1735 (Tønset, Tolgen og Kvikne). Fra 1863 vart så Alvdal og nedre Folldal utskilt fra Tynset, og sammen med øvre Folldal vart dette Lille-Elvedal prestegjeld. Denne historiske gangen i deling og tilhørighet gjenspeiler seg også i kirkebøkene. Folldal vart forøvrig eget prestegjeld så seint som i 1989.

Kirkebøkene deles i ministerialbøkene, som vart ført av prestene, og de såkalte klokkerbøkene, eller dublikatkirkebøkene, som vart ført av klokkerne. Kirkebøkene oppbevares ved statsarkivene. Noen er dataregistrert og gjort tilgjengelig på Internett. I det aller siste er så alle kirkebøkene skanna, side for side, og indeksert og gjort tilgjengelig på Internett. Alt dette finner du på Digitalarkivet. De dataregistrerte er altså søkbar på navn, mens de skanna må blaes og leses i akkurat som originalene, men sidene er altså indeksert, slik at en raskt kan bla til den kirkelige handlinga og det året en er interessert i.

Kirkebøkene for Lesja er grei å få oversikt over, med felles bøker for hele prestegjeldet helt til 1854, da øvre Folldal vart ført i egen bok. Egen klokkerbok vart starta i 1842. For Tynset er kirkebøkene noe mer uoversiktlig på 1700-tallet, og det er en del lakuner. Fra 1863 var hele Folldal og Alvdal ett prestegjeld, med egen kirkebok, og fra 1913 fikk Folldal egen bok. Nedre Folldal hadde egen klokkerbok hele tida både under Tynset og Alvdal (Lille-Elvdal) prestegjeld.
   Her gjengis ei oversikt over de kirkebøkene som gjelder Folldal, fordelt i 3 grupper: først det som gjelder øvre Folldal i Lesja prestegjeld, så det som gjelder nedre Folldal i Tynset prestegjeld, og nederst det som gjelder hele Folldal i Alvdal prestegjeld.

Lesja Mini 1 1724 - 1731 Hele prestegjeldet
Lesja Mini 2 1732 - 1776 Hele prestegjeldet
Lesja Mini 3 1777 - 1819 Hele prestegjeldet
Lesja Mini 4 1820 - 1829 Hele prestegjeldet
Lesja Mini 5 1830 - 1842 Hele prestegjeldet
Lesja Mini 6 1843 - 1854 Hele prestegjeldet
Lesja Mini 7 1854 - 1862 Øvre Folldal
Lesja Klok 1 1820 - 1831 Hele prestegjeldet
Lesja Klok 2 1832 - 1850 Hele pr.gj. til 1842
Lesja Klok 14 1842 - 1856 Øvre Folldal
     
Tynset Mini 1 1722 - 1732 Hele prestegjeldet
Tynset Mini 2 1737 - 1853 / 1763 - 1767 Hele prestegjeldet
Tynset Mini 3 1757 - 1762 Hele prestegjeldet
Tynset Mini 10 1771 - 1807 Nedre Folldal (store lakuner)
Tynset Mini 11 1779 - 1790 Alvdal og nedre Folldal
Tynset Mini 14 1790 - 1800 Hele prestegjeldet
Tynset Mini 16 1801 - 1814 Alvdal og nedre Folldal
Tynset Mini 18 1815 - 1829 Hele prestegjeldet
Tynset Mini 19 1829 - 1847 Hele prestegjeldet
Tynset Mini 20 1848 - 1862 Hele prestegjeldet
Tynset Klok 3 1814 - 1862 (1856) Nedre Folldal
     
Alvdal Mini 1 1863 - 1882 Hele prestegjeldet
Alvdal Mini 2 1883 - 1906 Hele pr.gj. til 1885
Folldal Mini 1 1886 - 1912 Folldal
Folldal Mini 2 1913 - 1930 Folldal
Alvdal Klok 1 1857 - 1893 Folldal
Alvdal Klok 4 1894 - 1910 Folldal
Alvdal Klok 6 1910 - 1924 Folldal
Alvdal Klok ? 1925 - 1953 Folldal

Dessuten skal det nevnes at på statsarkivet på Hamar fins noe de har kalt en "kirkebokkladd" fra 1700-tallet fra Folldal. Dette er nok ei bok som lå i sakristiet i Folldalskirka, der prestene fra Tynset og Lesja, som jo hadde hver sine gudstjenester i Folldal, førte inn de kirkelige handlingene de utførte for den andre sine "sognebarn", slik at denne fikk informasjon om dette og så kunne føre dette inn i sin kirkebok.


Tilbake til hovedsiden