Jordavgifta 1802

Da matrikkelframlegget av 1723 vart trukket tilbake, vart fortsatt skjevhetene i skattefordelinga tilstede. Derfor kom det i 1802 ei forordning om ei årlig avgift på "Besiddelse, Nytte og Brug" av fast eiendom, altså ei avgift på jordeiendom på landet, for å regulere dette. Derfor måtte alle jordeiendommer takseres for å fastsette størrelsen på jordavgifta for den enkelte eiendom.
    Her skal gjengis utdrag fra kommisjonsprotokollenen, det som gjelder Folldal.

Jordavgifta 1802 for nedre Folldal (ikke utlagt enda)

Jordavgifta 1802 for øvre Folldal (ikke utlagt enda)

 


Tilbake til hovedsiden