NOEN ÅRSTALL I FOLLDALS HISTORIE
 

ca 965

Torkjell Barfrost og familien slår seg til i øvre Folldal (?)

ca 1630

Første faste bosetning i øvre Folldal (Dalen) fra Gudbrandsdalen (Dovre)

ca 1660

Første faste bosetning i nedre Folldal (Grimsbu) fra Nord-Østerdalen (Alvdal)

1745

Ole Husom finner malm i Folldal, gruvedrifta så smått i gang fra 1746

1748

Privilegiebrevet til Frederiks Gaves kobberverk (Folldalsverket)

1750-70-åra

Glanstida for Frederiks Gaves kobberverk, stor innfløtting til Folldal

1751

Folldals første kirke innviet (påbegynt bygd 1747)

1826

Røros Verk kjøper Folldalsverket

1848

Røros Verk legger ned gruvedrifta i Folldal

1852

Folldalens Interessentskap starter oppatt gruvedrifta

1860-67

Folldalsveien bygd (langs Folla, vei over Høstdalen før)

1861

Dovre og øvre Folldal skilt fra Lesja som eget prestegjeld og eget herred

1863

Alvdal og nedre Folldal skilt fra Tynset, Alvdal og hele Folldal ett prestegjeld

1863

Folldals første poståpneri (på Krokhaug)

1864

Alvdal og nedre Folldal skilt fra Tynset som eget herred

1865

Hele Folldal og Alvdal samla i ett herred (Lille-Elvedal)

1878

Gruvedrifta stanser

1882

Folldal kirke (nåværende) innviet

1897-1922

Om-/nybygging av Folldalsveien

1904

Lensing av gammelgruva starter

1906

Engelskeide Folldal Copper & Sulpher Co. Ltd. bestemmer å gjenoppta gruvedrifta, storstilt utbygging starter

1906

Folldal gruvearbeiderforening stifta

1907

Folldal sparebank starta

1909

Folkets Hus bygd (revet 1977)

1913

Første rutebil gjennom Folldal (sommerrute, helårsdrift fra 1928)

1914

Folldal blir egen kommune

1917

Den første aldersheimen tatt i bruk (på Krokhaug)

1929

Folldalskonflikta starter

1931

Folldalskonflikta er slutt

1938

Folldal Copper & Sulpher Co. Ltd. konkurs. Folldal Verk AS stifta

1941

Slutt på drifta i gammelgruva (Verket)

1948

Skolesentralisering (først prøveordning 2 år, vart permanent)

1951

Alvdal-Folldal-Hjerkinn-Atna Bilruter starta (Østerdal Billag fra 1972/3)

1957

Ny aldersheim bygd i Folldal sentrum (påbygd 1972 og 1996)

1957

Folldal får egen kallskapellan

1965

Folldal Verk starter oppbygging av Tverrfjellet gruver (Hjerkinn)

1966

Folldal samfunnshus bygd

1968

Gruvedrifta i gang på Tverrfjellet

1970

Slutt på drifta i Nordre gruve (siste i Folldal)

1989

Folldal blir eget prestegjeld

1993

Tverrfjellet gruver nedlegges, nær 250 års gruvehistorie slutt

Web-redaktøren tar gjerne imot tips om flere årstall som kunne vært med!


Tilbake til hovedsiden