HERREDSBESKRIVELSEN 1863 (1866)

Den såkalte Herredsbeskrivelsen 1863 er hovedstammen i forarbeidene under matrikkelrevisjonsarbeidet som pågikk i 1860-åra. Den inneholder mer detaljerte opplysninger om hvert enkelt bruk enn noe tidligere matrikkelforarbeid.
   Herredsbeskrivelsen for Lille-Elvedalen herred (Alvdal og Folldal) er undertegna i 1866, så arbeidet med denne synes å være avslutta dette året i Folldal.
   Herredsbeskrivelsen er registrert i et regneark. Dette blir veldig stort, og det kan være ei utfordring å bruke det. Jeg anbefaler å markere hele linja for en eiendom du vil titte på, for slik å finne igjen denne når du eventuelt skroller opp for å titte på overskrifta og skroller ned att. Jeg har ikke fått til å fryse overskriftslinja i det som legges på nettstedet (tar gjerne imot tips om hvordan det kan gjøres!). Ei papirutgave skal etter hvert bli å få ved henvendelse til nettstedsredaktøren.

Herredsbeskrivelsen for nedre Folldal

Herredsbeskrivelsen for øvre Folldal

 


Tilbake til hovedsiden