Gaardens Navn. Matr-.No. Løbe-No. Eierens eller Brugerens Navn. Nuværende skyld. Omtrentlig Størrelse og Beskaffendhed af Gaardens Ager og dyrkede Eng. Omtrentlig Udstrækning og Beskaffenhed af naturligt England ved Gaarden. Har Gaarden Udslaatter og Fjeldslaatter og isaafald af hvilken Betydenhed? Har Eiendommen udyrket Jord, som er skikket til Opdyrkning? Aarlig Udsæd af enhver Sædart. Aarlig Avling af enhver Sædart og af Hø. Kreaturhold. Gaardens Havnegang, dens Beliggenhed, Beskaffenhed og Tilstrækkelighed Har Eiendommen Skov til Husbrug? Haves Skovprodukter til Salg og af hvad Slags samt hvormeget omtrent i Gjennemsnit aarlig? Haves der Adgang til Brændsel af anden Art end Ved? Adgang til Fodersurrogater samt disses Art og Mængde. Har Gaarden mer end almindelig let eller vanskelig Adkomst til Vei eller til Søen eller til Afsætningssted. Er Gaarden mere end almindelig letbrugt eller tungbrugt? Haves Fiskeri eller anden Herlighed, der efter Loven skulle komme i Betragtning ved Skyldsætningen, og af hvilken Betydenhed? Er Gaarden frostlændt eller behæftet med andre særegne Mangler? Er Gaarden mere eller mindre end almindelig godt dyrket? Forslag til Skyldlægning Anmærkninger
        Dal. Ort Skill.           Læs Hø. Heste Storfæ Smaafæ Svin                     Dal. Ort Skill.  
                                                             
     (side 27)                                                            
Rydningsøien 206 376 Iver Paulsen 1 1 14 35 Maal Sand og Muld 15 Maal Sand og Myr 10 læs Hø Myrslaat " " 24 1 10 10   Hjemhavn god og tilstrækkelig I Foldals Alminning Nei Nei Mose Som almindelig Tungbrugt Nei Frostlændt Slet " 3 12  
Do. " 377 Bøllog Eriksen 1 2  2 40 Maal Sand og Muld 17 Maal Sand og Myr 10 Læs Myrslaathø 5 Maal " 25 1/2 1 12 16   Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 4 "  
Slaaen 207 378a Ole Tølløfsen 1 3  6 64 Maal Sand og Muld 49 Maal Sand og Myr " 10 Maal 2 Vog Byg 52 1/2 2 20 30 1 Slaasæteren og Hjemme god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Letbrugt Do. Do. Letbrugt (?) 1 1  2 1 - 1 - "
Do. "      b Peder Erlandsen 1 4 11 85 Maal Sortmuld 26 Maal Sand og Myr " " 1 1/2 Vog Byg 66 2 26 32 1 Slaasæteren og Hjemme tilstrækkelig og god Do. Do. Do. Do. Do. Tungt for vand Do. Do. Do. 1 2  2 1 - 2 - "
Børsungsæter 208 379 Peder Eriksen " 3  7 25 Maal Muld " " 5 Maal 1 Vog Byg 18 1 10 10   Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Letbrugt Do. Do. Do. " 1 19  
Gravbæklien 209 380a Ole Olsen " 2  7 30 Maal Ler og Sand 20 Maal Myr " 10 Maal " 17 1  8 15   Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 2  2 " - 2 -  1
Do. "      b Iver Iversen " 2  7 25 Maal Ler og Sand 35 Maal Myr " 5 Maal 1 1/2 Vog Byg 23 1 12 20   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 2 12 " - 2 -  6
Borkhus 210 381 Peder Tollefsen 2 4 22 159 Maal Muld, Sand og Ler 77 Maal Sand og Myr " 24 Maal 1/2 Td. Byg 170 4 53 85 1 Saataldalen og Hjemme god og tilstrækkelig Do. Do. Do. 200 læs Mose Do. Do. Fiskeri i Stormælsjøen Do. Godt 3 1 " 3 - " - 19
Rundtom, nordre 211 382a Torsten Simensen Vigenstad " 4 20 40 Maal Ler og Muld 9 Maal Sand " 12 Maal " 29 " 38 60   Bruges som sæter og Havnegangen god og tilstrækkelig Do. Do. Do. " Do. " Nei " " " 4 21  
Do.     søndre "      b Baard Johnsen " " 22 22 1/2 Maal Ler og Muld 1 Maal Myr " 4 Maal " 20 1  5 13   God og tilstrækkelig Hjemhavn Do. Do. Do. 35 Læs Mose Do. Do. Nei Do. Middels " 1 16 " - 1 - 14
Do. Sletten "      c Ole Eriksen " 1 20 26 Maal Ler og Muld " " 6 Maal 1 Vog Byg 12 "  7 12   Do. Do. Do. Do. Mose Do. Do. Do. Do. Do. " 1 17  
Store Eide nordre 212 383a Syver Hansen " 3 " 42 Maal Ler og Muld " 2 Læs Hø Myrslaat 8 Maal 1/2 Td. Byg 27 1 12 16   Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 2 12 " - 2 - 11
Lille Eide "      aa Torsten Eriksen " 1 23 33 Maal Ler og Muld " " 4 Maal 1 Vog Byg 20 1  8 10   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 2 " " - 1 - 23
"  Sletten "      c Jørgen Ottersen " " 20 19 Maal Ler og Sand " " 10 Maal 1/2 Vog Byg 12 "  8 25   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1 14 " - 1 - 12
"  Do. "      d Hans Knudsen " " 19 14 1/2 Maal Ler og Sand " " 4 Maal 1/2 Vog Byg 11 "  4  4   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " " 21 " - " - 18
Store Eide søndre " 384 Ole Eriksen " 4  1 95 Maal Lermuld " " 9 Maal 1 1/2 Vog Byg 65 2 28 27   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. 1 1  5 delt <se nedenfor>
Furuhoftet, nordre 213 385 Hans Olsen 1 3  8 91 Maal Lerblandet Muld 1 Maal " 7 Maal Ingen 62 2 27 26   Do. Do. Do. Do. Do. Lige ved Vei Middel Do. Do. Maadelig 1 2 10 1 - 2 -  7
Do.     søndre " 386a Ingebrigt Hansen 1 1 23 83 Maal Lermuld 63 Maal Myrslaat deraf for det Meste paa Thorhusleiret 2 Maal Do. 54 1 26 12   Thorhusleiret og Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. 1 " 17 1 - " - 15
Do.     Do. "      b Torsten Evensen " 1  9 24 Maal Lermuld 5 Maal Sand " " " 20 1 15 20   Flaamen LNo. 391b Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Godt " 2 " " - 1 - 22
                                                           
     (side 28)                                                            
Foldalen, øvre, søndre 214 387a Ole og Hans Hanssønner " 3 16 60 Maal Ler og Muld 47 Maal Sand " 23 Maal 2 Vog Byg 42 1 20 16   Hjemhavn god og tilstrækkelig I Foldals Alminning Nei Nei Mose Ligger ved Ved Middels Nei Frostlændt Maadelig 1 "  4 1 - " -  3
Do. Tøften, Svartholøien og Buøien      b Torsten Olsen " 3 " 41 Maal Ler og Muld 70 Maal Sand " 20 Maal 1 Vog Byg 32 1 10 12   Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 3 21 " - 3 - 18
Do.     Tungen "      c Ole Olsen " 1  2 5 Maal 5 Maal " 3 Maal "  8 " 14 10   Brukes til Seter god tilstrækkelig Havnegang Do. Do. Do. " " " " " " " 1  2 " - 1 - "
Smaabaksæteren "      d Anders Pedersen " " 14 " " " " "  5 2 11 20   Udmærket god og tilstrækkelig " " " " " " " " " " 1 "  
Dalsæteren "      e Syver Jacobsen og Anders Simensen " 1  5 " " " " "  5 2 13 35   Do. " " " " " " " " " " 1  6  
Foldalen, øvre, nordre "      f Ole og Hans Hanssønner " 3 15 56 Maal Ler og Muld 57 Maal Sand " 15 Maal 2 Vog Byg 36 1 20 10   Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. 1 " " " - 4 - 23
Do. nedre, vestre " 388a Erik Kongsvold " 3 10 26 Maal Ler og Muld 19 Maal Sand og Myr " 5 Maal 1 Vog Byg 15 1 10 10   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Daarlig " 2 12 " - 2 - 11
Do. Do. Dalløkken "      b Guttorm Larsen " "  8 10 Maal Sand og Ler " " 4 Maal "  6 "  4  6   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Middel " " 14  
Do.     Staalene "      c Samuel Olsen " "  2 6 Maal Ler og Sand " " 5 Maal "  4 "  1  4   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " " "  4 " - " -  3
Do. nedre, østre "      d Anders Johnsen " 3 10 30 Maal Ler og Muld 66 Maal Sand og Myr " 9 Maal 1 Vog Byg 34 1 12 14   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 3  9 " - 3 -  8
Do.     Staalene "      e Hans Hansen " "  2 6 Maal Sand og Ler " " 5 Maal "  4 "  1  4   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " "  4 " - " -  3
Foldalen, Søristu, søndre " 389a Syver Johnsen " 3 17 70 Maal Sand og Ler 29 Maal " " 2 Vog Byg 36 1 15 13   Do. og Sæteren Smaabaken udmærket Do. Do. Do. Do. Do. Do. Øretfiske i Stormælsjøen Do. Do. " 4 12 " - 4 - 10
Do. Smaabaksæteren "      b Syver Jacobsen " 1  2 " " " " "  5 2 14 18   Fjeldhavn udmærket god og tilstrækkelig " " " " " " " " " " 1  6  
Do. Dagdyljuøien "      c Anders Pedersen " " 10 " 36 Maal Sand " " " "   "     " " " " " " " " " " " " 12 " - " - 11
Do. Søristu, nordre "      d Ole Johnsen " 3 16 47 Maal Sand og Ler 27 1/2 Maal " 3 Maal 2 Vog Byg 28 1 15 13   Sæteren Smaabaken udmærket og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 4 " " - 3 - 22
Do. Sørigaard " 390a Syver Embretsen 1 3 15 83 Maal  Ler og Muld 56 Maal Sand " 1 Maal 4 Vog Byg 65 2 30 26   Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Fiskeri i Stormælsjøen Do. Godt 1 3 " 1 - 2 - 22
Do. Dagdyljuøien "      b Tron Pedersen " "  6 " 36 Maal " " " "   "     " " " " " " " " " " " " 12 " - " - 11
Nystuen " 391a Paul Evensen " 3 19 42 1/2 Maal Sand, Lermuld 7 Maal Sand og Myr " 4 Maal 1 Vog Byg 25 1 13 10   Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Nei Do. Middels " 3 19 " - 3 - 18
Do. "      aa Iver Eriksen " 1 12 15 Maal Ler og Sand 15 Maal Sand og Myr " 3 Maal 1/2 Vog Byg  8 1/2 "  4  5   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1 10 " - 1 -  8
Do. Flomsæteren "      b Torsten Evensen " " 17 " " " " "  5 1 14 15   Udmærket Havnsæter " " " " " " " " " " 1  3  
                                                           
     (side 29)                                                            
Nystuen (Dagdyljuøien) 214 391d Tron Pedersen " "  6 " 36 Maal Sand " " " "   "     " " " " " " " " " " " " 12 " - " - 11
Do. 2 Trøer "      e Iver Iversen " "  2 4 Maal Sand og Ler " " 5 Maal " "   "     " " " " " " " " " " " "  4  
Do. Flomsæteren "      f Torsten Evensen " " 12 " " " " "  5 1 14 15   Udmærket Havnsæter " " " " " " " " " " 1  3  
Foldalen, Neristu, søndre 215 392a Ole Baardsen 1 " " 77 Maal Sortmuld og Aur 88 Maal Sand " 3 Maal 3 Vog Byg 78 3 25 30   Hjemhavn tilstrækkelig I Foldals Alminning Nei Nei Mose 4 a 6 Læs Pr Storfæ Nære Vei Middel Nei Frostlændt Godt 1 2 17 1 - 2 - 12
Do.     Do. "      b Baard Eriksen " 3 18 44 Maal Sortmuld og Aur 122 Maal Sand " 20 Maal 3 Vog Byg 40 2 16 20   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. 1 1 " 1 - " - 22
Do. Endebortflyhaugen "      c Tron Pedersen " 3 20 32 Maal Ler og Sand 211 Maal Sand og Myr " 20 Maal 3 Vog Byg 57 1 20 20   Hjemhavn nogenlunde tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. 1 " "  
Do. Einundalssæteren "      d Peder Eriksen Steimosteen " " 14 " " " " "  5 2 20 35   Udmærket god og tilstrækkelig " " " " " " " " " " 1  6  
Do. Agerjore "      e Ole Eriksen " "  4 8 1/2 Maal Aur " " 3 1/2 Maal 1 1/2 Vog Byg  6 "  4  5   Hjemhavn tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " " 12 " - " - 10
Foldalen, Opistu, søndre " 393a Gunder Baardsen 1 " 15 58 Maal Ler og Sortmuld 188 Maal Sand og Myr " 25 Maal 6 Vog Byg 60 2 25 25   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Fiskeri i Stormælsjøen Do. Do. 1 3 " 1 - 2 - 19
Do. Do. nordre, øvre "      b Fredrik Baardsen " 3  7 37 Maal Ler og Sortmuld 100 Maal Sand og Myr " 1 Maal 2 Vog Byg 40 1 12 15   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 4  4 " - 4 - "
Saghaugen "      c Anders Pedersen " " 20 26 Maal Sand og Myr " " 10 Maal 1 Vog Byg 16 1 14 30   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Nei Do. Do. " 1  6  
Brovolden "      d Jørgen Thoresen " " 16 15 Maal Sand og Myr 15 Maal Sand " 2 Maal " 23 1  8 12   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Maadelig " 1 10 " - 1 -  8
Dalsæteren "      e Blostrop Johnsen Kjølhaugen " 1 14 " " " " "  6 2 20 20   Udmærket god og tilstrækkelig " " " " " " " " " " 1 12 " - 1 - 11
Foldalen, Opistu, nordre, nedre      f Syver Jakobsen " 2  6 39 Maal Sortmuld og Ler 77 Maal Sand og Myr " 35 Maal 2 Vog Byg 32 1 12 28   Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Andel i Fiskeri i Stormælsjøen Do. Godt " 3 " " - 2 - 23
Dalflyen 216 394a Ole Engebretsen " 3  5 32 Maal Ler og Sand 9 Maal Myr " 8 Maal 2 Vog Byg 21 1 10 14   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Letbrugt Nei Do. Daarlig " 2 14 " - 2 - 12
Do. "      b Erik Iversen " "  2 1 Maal " " 4 Maal "  1   "     " " " " " " " " " " " "  2  
Lonen, nedre 217 395a Hans Pedersen 1 "  2 37 Maal Ler og Sand 41 Maal Sand og Myr " 12 Maal } 5 Vog Byg } 60 } 1 32 38   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Fiskeri i Stormælsjøen Do. Godt " 4 22 } Sammenføiedt og har tilsammen
Do.     Do. "      b Do.     Do. " 3 13 35 Maal Ler og Sand 73 Maal Sand og Myr " " } } }       Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 2  7 } revideret Skyld 1 - 2 -  3
Do.     Do. "      c Ole Tjøstelsen " 1 12 12 Maal Lermuld 8 Maal Lermuld " 5 Maal "  9 1/2 "  5  8   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Nei Do. Maadelig " 1  5 " - 1 -  4
Lonen, øvre " 396 Ole Fredriksen Skancke 1 2  2 53 Maal Sand og Ler 110 Maal Sand og Myr " 2 Maal 4 Vog Byg 1 Td. Poteter 43 1 18 25   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Middels 1 " "  
                                                           
     (side 30)                                                            
Lonesæter 218 397a Jørgen Pedersen " 1 14 20 1/2 Maal Lermuld " " 2 Maal 1 Vog Byg 12 "  7  7   Hjemhavn god og tilstrækkelig I Foldals Alminning Nei Nei Mose 4 a 6 Læs Pr Storfæ Nære Vei Letbrugt Nei Frostlændt Middels " 1 17 " - 1 - 16
Do. "      b Syver Evensen " 1 11 12 Maal Lermund 6 Maal Lermuld " 4 Maal 1 Vog Byg 12 "  8  4   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1  9 " - 1 -  8
Gaashofde, nedre 219 398 Haldog Jørgensen " 4  1 30 Maal Sortmuld 5 Maal " 3 Maal 1 Vog Byg 30 1 10  8   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 3 11 " - 3 - 10
Do.     øvre 220 399 Jørgen Bondesen " 4 20 35 Maal Sortmuld " " 5 Maal 2 Vog Byg 33 1 14 20   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 4 " " - 3 - 22
Kulbotten 221 400 Peder Pedersen " 2  1 23 Maal 3 Maal " 2 Maal 1 1/2 Vog Byg 20 1  8 12   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1 15  
Stigerpladsen 222 401 Ole Tøllefsen " " 19 10 Maal 6 Maal " 4 Maal "  9 1/2 "  4  6   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " " 22 " - " - 20
Randen 223 402a Peder Eriksen " "  4 2 1/2 Maal 2 1/2 Maal " 2 Maal "  1 1/2 "  1 "   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " "  4  
Do. "      b Peder Svensen " " 15 10 Maal 5 Maal " " "  7 "  4  6   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " " 15 " - " - 14
Larshus 224 403 Malene Pedersdatter " 1  7 9 Maal Sand 6 Maal Sand " 1 Maal "  8 "  4  6   Sæter 1/8 Mil borte god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Daarlig " " 21 " - " - 20
Bakken 225 404 Peder Embretsen " 3  1 30 1/2 Maal Ler og Sand " " 6 Maal 1 Vog Byg 18 1/2 1  8  6   Sæter god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Middels " 2  8 " - 2 -  7
Skomagerstuen 226 405a Embret Olsen " 2 13 29 Maal Ler og Sand 10 Maal Sand " 1 Maal " 22 1 10 15   Hjemhavn tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 2  8  
Do.     Sæter "      b Peder Paulsen " "  6 " " " " "  2 1/2 1 10 15   God og tilstrækkelig " " " " " " " " " " " 12 " - " - 10
Huset, Noristu 227 406 Ole Pedersen 3 "  4 64 1/2 Maal Muld, Ler og Sand 285 Maal Sand " 10 Maal 2 Td. Byg 1 Td. Poteter 119 3 35 30 1 Foruden Hjemhavn i Einundalen udmærket god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Mose 150 Læs aarlig Do. Tungbrugt Fiskeri paa Stormælsjøen Do. Do. 3 1 " 3 - " - 19
Stenhougen 228 407 Erland Olsen " 2  1 35 1/2 Maal Ler og Sand 4 Maal Myr " " 2 Vog Byg 33 1/2 1 10 12   Sæter 1/8 Mil oppe i Fjeldet god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. som almindelig Do. Do. Nei Do. Godt " 2 12 " - 2 - 11
Huset, Søristuen 229 408 Peder Paulsen 2 2 15 107 1/2 Maal Sand, Myr og lidt Ler 210 1/2 Maal Sand " 10 Maal 1 1/2 Td. Byg 140 4 47 35 1 Sæter i Einundalen Hjemhavn god og tilstrækkelig men benyttes ei Do. Do. Do. Do. Do. Nogenlunde Fiskeri paa Stormælsjøen Do. Do. 2 3  4 2 - 4 - 10
Riismoen 230 409 Kristofer Hansen " 1  7 27 Maal Sand og Ler 5 Maal Sand " 6 Maal "  24 1  7 12   Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Letbrugt Nei Do. Middels " 1 16 " - 1 - 15
Knudshofde 231 410 Ole Johnsen " 3 19 26 Maal Muld " " 10 Maal 3/8 Td. Byg 20 1/2 1  8 20   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 3 " " - 2 - 23
Tangen 232 411 Foldals Værk " 3 13 40 Maal Sand og lidt Ler 40 Maal Myr og Sand " 10 Maal 1 Vog Byg 35 1 10 12   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 3 17 " - 3 - 12
Bustad 233 412 Thore Tronsen " 4 14 50 Maal Sand og Ler 16 Maal Sand " 3 Maal 3 Vog Byg 38 2 12 16   Kakeldalen god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 4 " " - 4 -  3
Lillepladsen 234 413 Ole Olsen " 2  1 25 Maal Ler " " 10 Maal " 34 2 12 30   Nysæteren god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 3 10 " - 3 -  8
                                                           
     (side 31)                                                            
Aasen 235 414 Lars Hansen " 2 19 36 1/2 Maal Muld og Ler 40 Maal Sand og Myr " 6 Maal 4 Vog Byg 30 1 14 16   Hjemhavn god og tilstrækkelig I Foldal Alminning Nei Nei Mose som almindelig Nære Vei Letbrugt Nei Frostlændt Middels " 3  8 " - 3 -  6
Løkken 236 415 John Syversen " 2 13 33 1/2 Maal Muld og Sand " " 6 Maal 2 Vog Byg 24 1/2 1 15 20   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 3 " " - 2 - 22
Lien 237 416 John Embretsen " 3 19 51 1/2 Maal Muld og Sand 46 Maal Sand og Myr " 7 Maal 1/4 Td. Byg 66 2 24 25   Kakeldalen god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. 1 " 16 1 - " - 12
Brandsegplads 238 417 Esten Jensen " 1  7 15 Maal Muld og Sand 4 Maal Myr " 2 Maal 1/2 Vog Byg 14 "  5  6   Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1  8 " - 1 -  6
Lomsplads 239 418 Do. " " 10 " 10 Maal Sand og Grus " " "  1   "     " " " " " " " " " " " "  6  
Fastepladsen 240 419 Peder Simensen " " 19 10 Maal Ler og Sand 7 Maal Myr og Sand " 2 Maal 1LU Byg  8 "  4  6   I Kakeldalen god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1 "  
Skomagerhougen 241 420 Bersvend Hansen " 3 19 44 1/2 Maal Ler og Sand 17 Maal Ler og Sand " 8 Maal 2 Vog Byg 40 1 10 20   Hjemhavn tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 3 18 " - 3 - 16
Smedhougen 242 421 Peder Jensen " " 19 15 Maal Sand og Ler 6 Maal Sand " 1 Maal 1 Vog Byg 10 1/2 "  5 15   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " " 20 " - " - 18
Grødlien 243 422 Tron Tronsen " 1  4 9 Maal Sand 20 Maal Sand " 10Maal 1/2 Vog Byg  7 "  3  4   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Daarlig " " 20 " - " - 19
Snippen 244 423 Lars Hansen " " 10 " 6 Maal Sand " " "  2   "     " " " " " " " " Elvebrud " " "  1  
Brevøstenspladsen 245 424 Østen Andersen " 1  1 11 1/2 Maal Sand 8 Maal Sand " " 1 Vog Byg 14 "  7 10   Bru(?)sæteren god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Frostlændt Do. " 1  4 " - 1 -  2
Kaajepladsen 246 425 Ole Eriksen " " 19 10 Maal Ler " " 6 Maal "  5   "     " " " " " " " " " " " " 16 " - " - 12
Brandpladsen 247 426a Anders Jensen " " 21 16 Maal Ler og Sand 13 Maal Sand og Myr " 4 Maal 1/2 Vog Byg 12 1/2 "  6 10   Hjemhavn tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Middels " 1  8 " - 1 -  4
Volden "      b John Syversen " "  4 " 12 Maal Sand " " "  2 1/2   "     " " " " " " " " " " " "  4  
Thorshaugen 248 427 Anders Eriksen " 1  1 32 1/2 Maal Muld og Ler " " 6 Maal 2 Vog Byg 30 2 18 20   Hjemhavn tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Godt " 3  6 " - 3 -  4
Erlihougen 249 428 Ole Eriksen " 3  7 49 Maal Muld og Ler " " " 1 Vog Byg 32 1 14 25   Kakeldalen god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 4 " " - 3 - 21
Bedrusten 250 429 Tollef Tollefsen 1 " 14 59 Maal Sand og Ler 60 Maal Sand og Myr " " 1 Vog Byg 75 2 24 20   Bjørnlisæteren god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Tungbrugt Fiskeri i Stormælsjøen Do. Do. 1 1 12 1 - 1 - 14
Bedrustbakken 251 430 Tekstboks:
Tore Tronsen
" 1 19 30 Maal Muld og Ler " " " 1 Vog Byg 17 "  8  6   Kakeldalen god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Middels Nei Do. Maadelig " 2 " " - 1 - 22
Thorsplads 252 431 Østen Evensen " 1 13 20 Maal Ler og Sand " " 14 Maal " 14 "  9  9   Hjemhavn som almindelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1 12 " - 1 -  9
Johannesplads 253 432 Ingebret Mortensen " " 22 22 Maal Sand og Ler " " " " 10 "  4 4   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1 " " - " - 22
                                                           
     (side 32)                                                            
Bukkepladsen 254 433 Anders Simensen " 1  1 15 Maal Muld og Sand 6 Maal Sand " " "  7 1/2   "     Hjemhavn I Foldals Alminning Skov Nei Nei Mose 4 a 6 Læs pr. Storfæ Nær Vei Tungbrugt Nei Frostlændt Daarlig " 1 " " - " - 20
Klemmentspladsen 255 434 Iver Olsen " " 19 13 Maal Sand og Ler 5 Maal Sand og Myr " 4 Maal 1/2 Vog Byg  9 "  4  6   Kakeldalen god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Letbrugt Do. Do. Do. " " 20 " - " - 18
Røsten 256 435 Ole Pedersen " 1 19 31 Maal Lergrus " " " 1/2 Vog Byg 21 1  7  4   Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Godt " 2 " " - 1 - 20
Beitrusten, nedre 257 436a Erik Pedersen " 1  4 20 Maal Ler og Sand " " 6 Maal " 10 "  3  4   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Daarlig " 1  4 " - 1 -  3
Do. "      b Avle Olsen " 1  9 14 Maal Ler og Sand 8 Maal Myr " 3 Maal "  7 "  3  6   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1 " " - " - 23
Kroghaugen 258 437 Jørgen Olsen " "  4 30 Maal Ler, Sand og Myr " " 7 Maal 1 Vog Byg 13 1/2 1  7 10 1 Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Godt " 1 " " - " - 22
Klokkerhougen 259 438 Kristofer Larsen " 1  1 18 1/2 Maal Sand 9 Maal Sand og Myr " 3 Maal 2 Vog Byg 16 1  8 20   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Maadelig " 1  6 " - 1 -  2
Flyen søndre 260 439 Lars Olsen " 1 16 40 1/2 Maal Sand og Ler " " " 1 1/2 Vog Byg 30 1 14 30 1 Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Godt " 2  4 " - 2 -  6
Do. nordre 261 440 Anders Simensen " 1 21 40 Maal Sand og Ler " " " 1 Vog Byg 23 2 13 35   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 2 10 " - 2 -  8 Krokenget LNo. 447e tillagt
Bihougen 262 441 Even Thoresen " 2 13 26 Maal Ler 5 Maal Myr " " 1 Vog Byg 25 1 10 15   Kakeldalen god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 2  4 " - 2 -  2
Trøen 263 442 Kristofer Simensen " 1  1 12 Maal Sand og Ler 6 Maal Myr " 2 Maal "  6 "  3 "   Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Daarlig " " 17 " - " - 16
Reinhof 264 443a Hans Olsens Enke " " 21 24 Maal Sand 6 Maal Sand " " " 19 1  4  6   Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Bedre " " 22 " - " - 21
Amundsplads "      b Tore Trondsen " " 16 " 16 Maal Sand " " " "   "     " " " " " " " " " " " " 13 " - " - 12
Støen, Hougen 265 444a Bersvend Hansen " " 14 18 Maal Sand 6 Maal Sand " " 1 Vog Byg 15 } 1 10 20   } Kakeldalen god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Lidt Elvebrud Godt " 1  6 " - 1 -  4
Do.     Do. østre "      b Marit Olsdatter " " 11 20 Maal Sand 16 Maal Sand og Myr " " 1 Vog Byg 18 }       } Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Godt " 1 " " - " - 23
Lille Krogen 266 445a Even Pedersen " " 15 9 Maal Sand 8 1/2 Maal Sand " " 1 Vog Byg  6 1  4  4   } I Kakeldalen og Hjemhavn god og tilstrækkelig Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Frostlændt Maadelig " 1 " " - " - 22
Do.     Do. østre "      b Ole Erlandsen " " 15 8 Maal Sand 7 Maal Sand " " 1 Vog Byg 11 "  6  4   } Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1 " " - " - 22
Do.     Do. Enget "      c Lars Olsen " "  4 1 Maal Sand 5 Maal Sand " 3 Maal "  1   "     " " " " " " " " " " " "  4  
Do.     Do. Kriken "      d Hans Pedersen " 1 " 4 Maal Sand 16 Maal Sand og Myr " " "  4   "     " " " " " " " " " " " " 15 " - " - 14
Svenskepladsen 267 446 Tore Trondsen " "  4 2 Maal Sand 10 Maal Sand " " "  2   "     " " " " " " " " " " " "  5  
                                                           
     (side 33)