Gaardens Navn. Matr-.No. Løbe-No. Eierens eller Brugerens Navn. Nuværende skyld. Omtrentlig Størrelse og Beskaffendhed af Gaardens Ager og dyrkede Eng. Omtrentlig Udstrækning og Beskaffenhed af naturligt England ved Gaarden. Har Gaarden Udslaatter og Fjeldslaatter og isaafald af hvilken Betydenhed? Har Eiendommen udyrket Jord, som er skikket til Opdyrkning? Aarlig Udsæd af enhver Sædart. Aarlig Avling af enhver Sædart og af Hø. Kreaturhold. Gaardens Havnegang, dens Beliggenhed, Beskaffenhed og Tilstrækkelighed Har Eiendommen Skov til Husbrug? Haves Skovprodukter til Salg og af hvad Slags samt hvormeget omtrent i Gjennemsnit aarlig? Haves der Adgang til Brændsel af anden Art end Ved? Adgang til Fodersurrogater samt disses Art og Mængde. Har Gaarden mer end almindelig let eller vanskelig Adkomst til Vei eller til Søen eller til Afsætningssted. Er Gaarden mere end almindelig letbrugt eller tungbrugt? Haves Fiskeri eller anden Herlighed, der efter Loven skulle komme i Betragtning ved Skyldsætningen, og af hvilken Betydenhed? Er Gaarden frostlændt eller behæftet med andre særegne Mangler? Er Gaarden mere eller mindre end almindelig godt dyrket? Forslag til Skyldlægning Anmærkninger
Dal. Ort Skill. Byg Rug Havre Erter Poteter Læs Hø. Heste Storfæ Smaafæ Dal. Ort Skill.
     (side 20)
Einunden vestre 150 482a 483a M. Mortensen " 3 " 68 Maal Sand og Ler 10 Maal Myr " 15 Maal 1 Td. Blandk. 61 1 12 12 Ingen Sæter Ja 25 Spd. Furu Tømmer og Kul " Adgang til mose og Løv " Letbrugt " Frostlændt Middels 1 " 10 1 - " - 16
Do. Trondsbakken " 482b Haldo Larsens Enke " 1 " 22 Maal Ler 4 Maal Ler " 10 Maal 1/2 23 1  4 10 - Utilstrækkelig " " Mose og Løv " Tungbrugt " Do. Middels " 1  4
Do.     Do. "      c Avle Larsen " "  6 " " " " "  5 1 10 20 Kølvsæteren god og tilstrækkelig " " " " " " " " " " " 19
Do. Kolvsæteren " 483b Paul Hansen " "  3 " " " " "  5 1 10 20 Kølvsæteren god og tilstrækkelig " " " " " " " " " " " 19
Tømmerøien 151 484a Peder Haagensen 2 " 14 65 Maal Lermuld og Sand 26 Maal Sand " 2 Maal 1 1/2 1/2 53 2 22 48 Bjørnkletsæteren god og tilstrækkelig Ja 25 Spd. Furu Tømmer og Kul " Mose og Løv " Tungbrugt Fiskeri paa Bredsjøen Elvebrud Middels 1 3 12 1 - 4 - "
Do. "      b Nils Simensen " " 23 " 100 Maal Myr " " " 8 a 10 2 18 40 Havndalen Udmærket og tilstrækkelig Havn " " " " " " " " " " 2 "
Do. "      c Simen Pedersen " 1 18 23 Maal Lermuld 5 Maal Sand og Myr " 5 Maal 1/2 1/8 27 1 10 20 Kølvsæteren god og tilstrækkelig Ja 2 Spd. " Mose og Løv " Tungbrugt " Frostlændt Godt " 2 11
Do. "      d Lars Hansen " 3 11 37 Maal Sand og Lermuld 20 Maal Sand " 10 Maal 1 47 1/2 2 18 40 Moskalsæteren god og tilstrækkelig Ja 7 a 8 Spd. " Mose og Løv " Letbrugt " Do. Godt " 3 14 " - 3 - 10
Do. "      e Lars Jacobsen " " 11 " " " " "  8 1  6 16 Kølvsæteren god og tilstrækkelig " " " " " " " " " " " 16 " - " - 19
Do. Moskalet " 485 Thore Thoresen " 1 14 25 Maal Lermuld 10 Maal Myr " 10 Maal 1/2 26 1  9 13 Moskalsæteren god og tilstrækkelig Ja 5 a 6 Spd. " Mose og Løv " Tungbrugt " Do. Middels " 2 14 " - 2 - 12
Do. Stormælen nordre " 486a Esten Knudsen " 1 16 41 Maal Sand og Ler 60 Maal Sand og Myr " 3 Maal 1/2 38 1/2 1 12 20 Moskalsæteren god og tilstrækkelig Ja 5 a 6 Spd. " Mose og Løv " Tungbrugt " Do. Middels " 3 " " - 2 - 18
Do.     Do. "      b John Hansen " "  5 6 Maal Lermuld " " " Anført under LNo. 487b " " " " " " " " " " " 10 " - " -  8
Do.     Do. søndre " 487a Kristoffer Larsen " 1  8 37 Maal Sand og Ler 40 Maal Myr og Sand " 10 Maal 1/2 Td. Blandk. 32 1 10 12 Skarvaasen god og tilstrækkelig Ja 4 Spd. " Mose og Løv " Letbrugt " Do. Godt " 2 12 " - 2 -  6
     (side 21)
Stormælen søndre 151 487b John Hansen " "  7 12 Maal Sand 40 Maal Sand og Myr " 10 Maal 1/4 Td. Blandk. 14 "  5 12 " Utilstrækkelig " " Mose og Løv " Letbrugt " Frostlændt Middels " " 15 " - " - 10
Do. Ryodden "      c ? " "  5 6 Maal Lermuld 30 Maal Sand og Myr " 10 Maal " 8 "  4 " Ingen Sæter Do. " " Mose og Løv " Letbrugt " Do. Nyryddet " " 14 " - " - 12
Do.     Do. "      d Anne Eriksdatter " "  1 " " " " " " "  6 10 Andel i Skarvaassæteren " " " " " " " " " " "  8
Do. Rykrogen " 488 Lars Hansen " " 15 13 Maal Lergrus 30 Maal Lergrus " " Anført under LNo. 484a " " " " " " " " " " " 1 "
Ryengen 152 489a Esten Bersvendsen " " 23 17 1/2 Maal Ler " " 5 Maal 1/4 15 1  8 10 Kølvsæteren god og tilstrækkelig Ja " " Mose og Løv " Middels " Frostlændt Maadelig " 1 14 " - 1 - 12
Do. "      b Bersvend Estensen " " 22 17 1/2 Maal Ler " " 5 Maal 1/4 15 1  8 10 Kølvsæteren tilstrækkelig Ja " " Mose og Løv " Middels " Do. Maadelig " 1 14 " - 1 - 12
Ryhaugen 153 490a Jørgen Olsen 1 " 22 81 Maal Ler 47 Maal Sand og Myr " 20 Maal 1 59 3 16 30 " Ja 20 Spd. " Mose og Løv " Do. " Do. Almindelig 1 1 21 1 - 2 -  1
Do.     Skov "      b John Hansen " "  2 " " " " " " " " " 1 Spd. " " " " " " " " "  1
Do.     Sæter "      c Anders Eriksen " "  6 " " " " "  4 3 15 40 Skarvangen god og tilstrækkelig " " " " " " " " " " 1  8
Heskestøen 154 491 Ole Kristofersen " 1  6 34 Maal Ler og Muld 10 Maal Sand og Myr " 4 Maal 1/2 Td. Blandk. 23 1/2 1  8 10 Nysæteren og Gammelsæteren god og tilstrækkelig Nei Nei " Mose og Løv " " " Do. Godt " 2 16
Ryen nedre 155 492a Anders Estensen 1 " 20 61 Maal Ler og Muld 48 Maal Sand og Myr " 10 Maal 1 50 2 14 25 Gammelsæteren god og tilstrækkelig Ja 2 a 3 Spd. Tømmer og Kul " Mose og Løv " Letbrugt " Do. Do. 1 " 20
Do. "      b Ole Simensen " "  1 4 Maal Ler " " " " Til sammen med LNo. 511b " " " " " " " " " " "  4
Do. "      c Paul Hansen " "  7 7 Maal Ler og Sand " " 10 Maal "  3 " " " 2 Spd. " " " " " " " " " 12
Do. "      d Torsten Estensen " " 10 6 Maal Ler og Sand 16 Maal Sand " 10 Maal "  4 "  2 10 Hjemhavn tilstrækkelig Ja 2 a 3 Spd. " " " " " " " " " 16 " - " - 14
Ryen, øvre " 493 Jørgen Krisofersen 1 1  6 58 Maal Lermuld og Sand 48 Maal Sand " " " 48 1/2 2 15 20 Bjønaasen og Gammelsæteren god og tilstrækkelig Ja 6 Spd. Kul og Tømmer " Mose og Løv " Do. " Do. og oversvømmelse Godt 1 1  1 1 - 1 -  3
Ryfetten " 494 Iver Pedersen 1 " 15 73 Maal Ler, Sand og Myr 84 Maal Sand " 18 Maal 1 1/2 47 3 18 55 Langlisæteren god og tilstrækkelig Ja 4 Spd. Tømmer eller Kul " Do.     Do. " Do. " Frostlændt Do. 1 1 " 1 - " - 20
Rypladsen " 495 Do.     Do. " "  4 14 Maal Ler " " " "  8 "  3 10 Hjemhavn nogenlund Ja i Ryfettens Skov Nei " Do.     Do. " Do. " Do. Do. " " 13
Kjølle, nedre 156 496a Peder Avlesen 1 1  4 44 Maal Ler, Sand og Myr 130 Maal Sand og Myr " 5 Maal 1/2 50 2 16 30 Markbulien udmærket og tilstrækkelig Ja 8 Spd. Tømmer og Kul " Do.     Do. " Do. " Do. Maadelig 1 " 20 1 - 1 - "
Do.     Do. "      b John Hansen " "  2 " 10 Maal Sand " " "  1 " " " " " " " " " " " " "  2
Kjølle mellem " 497 Ole Olsen " 3  3 46 Maal Ler og Sand 21 Maal Sand " 10 Maal 1/4 1/4 24 1 10 16 Gammelsæteren tilstrækkelig Ja Nei " Løv og Mose " Do. " Do. Do. " 3 12
     (side 22)
Kjølle øvre 156 498a John Olsen " 2 13 33 1/2 Maal Ler og Sand 37 Maal Sand og Myr " " 1/4 29 1  8 10 Bjønaasen god og tilstrækkelig Ja Nei " Løv og Mose " Letbrugt " Frostlændt Maadelig " 3  1
Do.     Do. "      b Ole Olsen " " 11 13 Maal Sand 2 Maal Sand " " "  6 " " " " " " " " " " " " " 16 " - " - 12
Do.     Do. Skov "      c John Estensen " " 11 " " " " " " " " " 1 a 2 Spd. " " " " " " " " "  2 " - " -  3
Kjølmoplads " 499a Simen Olsen " 1  6 32 Maal Ler og Sand 7 1/2 Maal Sand " 2 Maal 1/4 20 1  8 10 Ingen Sæter Utilstrækkelig Nei " Løv og Mose " " " Do. Do. " 1 18 " - 1 - 14
Do.     Sæter "      b Avle Semundsen " " 10 " " " " "  5 1 10 16 Bjønaassæteren god og tilstækkelig " " " " " " " " " " " 18
Do.     Langryen "      c Erik E. Brandsnæs " "  5 " 30 Maal Sand " " "  2 1/2 " " " " " " " " " " " " "  6 " - " -  2
Holen nordre 157 500a Esten Simensen " 4  1 56 1/2 Maal Sand og Muld 78 Maal Sand og Myrslaat " 4 Maal 1 49 2 10 20 Kjøl- og Fadfjeldsætrene gode og tilstrækkelige Ja Nei " Løv og Mose " Letbrugt " Do. Godt " 4  8
Do.     Do. "      b Jørgen Larsen " 4  7 51 Maal Sand og Muld 62 Maal Sand og Myr " 4 Maal 1/2 55 1/2 2 12 20 Fadfjeldsæteren god og tilstrækkelig Ja 1 a 2 Spd. " Løv og Mose " Do. " Do. Do. " 4 15
Do.     Do. "      c d sammenslaaet med LNo. 513f
Do.     Do. "      e Haldog Simensen " "  6 " " " " " " " Kjølsæteren en Del " 24 skilling " " " " " " " " "  8
Holen søndre " 501a d f Haldog Haldogsen 1 1  9 115 Maal Sand og lidt Muld 160 Maal Myr og Sand " 10 Maal 1 1/8 1/4 75 1/2 3 18 40 Kjøl- og Fadfjeldsæteren god og tilstrækkelig " 9 Spd. Tømmer og Kul " Løv og Mose " Letbrugt " Do. Do. 1 3 " 1 - 3 -  4
Do.     Do. "      b Ingeborg Simensdatter " "  9 10 Maal " " " "  5 "  2 " Fadfjeldet tilstrækkelig Knapt Nei " Do. " Do. " Do. Maadelig " "  9
Do.     Do. "      c Mikkel Haldogsen " " 18 33 1/2 Maal Sand og Grus 48 Maal Myr og Sand " " 1 21 2 10 20 Fadfjeldet god og tilstrækkelig Nei Nei " Løv og Mose " Do. " Do. Oversvømmelse Godt " 2 " " - 1 - 20
Do.     Do. "      e Haldog Mikkelsen " " 20 9 Maal Sand 80 Maal Sand " " 1 Vog Byg 11 "  4 10 Kjølsæteren middels Ja Nei " Do. " Do. " Frostlændt Do. " 1 13 " - 1 -  6
Do.     Do. "      g John Haldogsen " " 10 14 Maal 20 Maal " 2 Maal 1 Vog Byg 8 1/2 "  5  5 Kjølvangen middels Ja Nei " Do. " Do. " Do. Do. " " 20
Holplads " 502 Peder Olsen " "  4 21 Maal " " 2 Maal 1 Vog Byg 16 1  4  6 Fadfjeld- og Lillesæter god og tilstrækkelig Utilstrækkelig Nei " Do. " Do. " Do. Do. " 1 " " - " - 22
Holen Bækdalen " 503 Haldog Haldogsen " "  4 4 Maal Ler 2 Maal Myr " " "  2 " " " " " " " " " " " " "  4
Do.    Marken " 504 Haldog Eriksen " "  4 20 Maal Ler 10 Maal Myr " " Ingen 16 "  5  4 Fadfjeldet god og tilstrækkelig Nei Nei " Løv og Mose Almindelig Tungbrugt Nei Do. Middels " 1 "
Grimsbo 158 505a John Andersen 1 3 18 112 Maal Sand og lidt Muld 185 Maal Sand og lidt Myr " 6 Maal 1 1/8 1/16 78 3 22 50 Fadfjeld- og Kjølsætrene, god og tilstrækkelig Ja 15 Spd. for Kul, Ved eller Tømmer " Mose og Løv Do. Lidt tungbrugt Fiskeri i Bredsjøen Do. Godt 2 " " 2 - " -  4
Do.  Kakeløien "      b John Haagensen " "  7 5 Maal Sand 10 Maal Sand " 6 Maal 1 Vog Byg  7 "  3  6 Fadfjeldet tilstrækkelig Knapt Nei " Do. Do. Letbrugt Nei Do. Maadelig " "  8 " - " - 10
Do. "      c Peder Andersen " " 15 20 Maal Sand 30 Maal Sand " 4 Maal 1/2 Vog Byg 11 1  5  4 Ingen under denne Eiendom Ja Nei " Do. Do. Do. Do. Do. Middel " 1 " " - " - 20
     (side 23)
Kakeløien 158 505d Haldog Simensen " "  8 19 Maal Sand 14 Maal " " "  8 "  4  6 Ingen Knapt Nei " Mose og Løv Almindelig Letbrugt Nei Frostlændt Middel " " 20
Grimsbo, vestre " 506a Ole Estensen 1 2 20 76 Maal Ler, Sand og Muld 225 Maal Sand og Myr " 10 Maal 1 1/8 73 3 20 50 Gammelsæteren og Nysæteren til dels god og tilstrækkelig Ja 45 Spd. Tømmer, Kul og Ved " Do. Do. Do. Do. Do. Godt 2 1 " 2 - 1 -  6
Do.  Myrtrøen "      b Ole Olsen " " 22 36 1/2 Maal Sand 35 Maal Sand og Myr " 2 Maal 2 Vog Byg 16 1  9 14 Ingen hørende hertil Nei Nei " Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1 13 " - 1 -  8
Do. "      c John Estensen " " 15 7 Maal Ler og Sand 50 Maal Sand " 10 Maal 1 Vog Byg 10 1  3  4 Gammelsæter middels Ja Nei " Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1  8 " - 1 -  6
Do.     østre " 507a Jørgen Trondsen " 1 10 26 Maal Sand og Myr 25 Maal Sand og Myr " 2 Maal 1 Vog Byg 19 1 7  9 Renslisæteren god og tilstrækkelig Ja Ubetydeligt " Do. Do. Middels Do. Do. Maadelig " 1 16
Do.     skov "      b Lars Haldogsen " " 11 " " " " " " " " " 2 a 3 Spd. Tømmer og Kul " " " " " " " " "  3
Do.  søndre " 508a Ole Andersen " 1  8 42 Maal Sand og Myr 20 Maal Sand " 10 Maal 2 Vog Blandkorn 28 1  7 18 Gammelsæteren middels Ja 5 Spd. " Do. Do. Letbrugt Do. Do. Godt " 2  4 " - 2 - "
Do.     Do. "      b Peder Simensen " " 11 6 Maal Sand 20 Maal Sand " 10 Maal "  5 " " " " " " " Do. Do. Do. Maadelig " " 11 " - " -  5
Do.     Do. "      c Simen Andersen " " 10 14 Maal Sand " " 4 Maal 1 Vog Byg  7 "  3  3 " Ja Nei " Do. Do. Do. Do. Do. Maadelig " "  8
Frankmoen " 509 Ole Olsen " 1 21 22 Maal Sand og Grus 90 Maal Sand " " 1 Vog Byg 17 1  6 13 Gammelsæteren middels Nei " " Do. Do. Tungbrugt Do. Do. Maadelig " 1 20
Sandtrøplads " 510 John Pedersens Enke " 1 14 29 Maal Sand 130 Maal Sand " 1 Maal 2 Vog Byg 30 1  5  8 Gammelsæteren middels Do. " " Do. Do. Letbrugt Do. Do. Maadelig " 2 " " - 1 - 20
Brendryen " 511a Johan Avlesen " 1 13 36 Maal Ler og Sand 110 Maal Sand " 5 Maal 2 Vog Byg 30 1  9 15 Gammelsæteren middels Ja 2 Spd. " Do. Do. Do. Do. Do. Maadelig " 3 " " - 2 - 22
Do. "      b Ole Semundsen " "  3 6 Maal Ler " " " "  6 1/2 "  3  6 " Ja " " Do. Do. Do. Do. Do. Do. " "  6
Do. "      c Ole Hansen " " 21 10 Maal Ler og Sand 50 Maal Sand " 15 Maal 2 Vog Byg 10 "  6  6 Ingen Sæter Ja Ubetydeligt " Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1  2 " - 1 - "
Do. "      d Foldals Værks Eiere " 1  5 " " " " " " " " " 6 Spd. " " " " " " " " " 11
Gjedryglien " 512 John Olsen " "  4 18 Maal Myr, Ler " " 1 Maal 1/2 Vog Byg 11 "  4  4 Nysæteren god og tilstrækkelig Nei " " Do. Do. Do. Do. Do. Do. " " 22 " - " - 20
Brændodden 159 513a Ole Hendriksen " 1 14 35 Maal Ler og Sand 70 Maal Ler og Sand " 5 Maal 2 Vog Byg 30 2 14 37 Sæter i Kakeldalen Ja 2 Spd. " Do. Do. Middels Do. Do. Godt " 3 "
Do. "      b Peder Pedersen " " 18 19 Maal Ler, Sand 30 Maal Sand " 10 Maal 2 Vog Byg 15 1  7 20 Renslien god og tilstrækkelig Ja " " Do. Do. Do. Do. Do. Middels " 1 12 " -1 -  5
Do. "      c Ole Pedersen " "  8 12 1/2 Maal Ler og Sand " " 4 Maal 1/2 Vog Byg 10 "  4 10 " Nei " " Do. Do. Letbrugt Do. Do. Do. " " 12
Do. "      d Mikkel Haldosen " "  7 " 20 Maal " " "  1 " " " 1 Spd. " " " " " " " " "  4 " - " -  3
     (side 24)
Brendodden Svendsplads 159 513e Mikkel Jørgensen " " 16 12 1/2 Maal Sand 20 Maal Sand og Myr " " 1/2 Vog Byg 12 "  3 10 Kakeldalen god og tilstrækkelig Ja " " Mose og Løv Almindelig Letbrugt Nei Frostlændt Maadelig " 1 "
Do.     Do.  Skov "      f Foldals Værk " " 23 " " " " " " " " " 3 Spd. " " " " " " " " "  5 I Forening med 500 c d
Do.     Do.     Do. "      g Do.     Do. " "  6 " " " " " " " " " 1 Spd. " " " " " " " " "  2
Do.     Do.     Do. "      h Ole Eriksen " "  3 " " " " " " " " " 1/2 Spd. " " " " " " " " "  1
Do.     Do. "      i Hans Fastesen " "  5 13 Maal Sand og Myr " " 2 Maal 1 Vog Byg  5 1/2 "  3  3 " Nei " " Do. Do. Do. Do. Do. Do. " "  8 " - " -  6
Odden, nedre " 514 Ole Hendriksen " "  8 18 Maal Ler " " " "  5 1/2 " " " " " " " " " " " " " 18
Do.     øvre " 515 Ole Arnesen " " 15 19 1/2 Maal Sand og Myr " " " 1 Vog Byg 13 1  6  8 Kakeldalen god Nei " " Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1  4 " - 1 -  2
Brandsnæs, nedre 160 516 Esten Eriksen " 3 18 65 Maal Ler og Sand 45 Maal Ler og Sand " 25 Maal 3 Vog Byg 48 2 20 30 Ingen Sæter herunder Ja 2 a 3 Spd. " Do. Do. Do. Do. Do. Godt " 4  4
Do.     lille " 517a Lars Haldosen " 1 17 31 Maal Ler og Sand 68 Maal Sand og Myr " 10 Maal 3 Vog Byg 1/3 Blandk. 28 1  7 13 Do. Ja 2 Spd. " Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 2 12 " - 2 -  8
Do. Rødklætlien "      b Mikkel Haldogsen " "  7 " " " " " " " " " 5 a 6 Spd. " " " " " " " " "  8
Brandsnæs, Lille 159      c Jakob Evensen " " 15 10 1/2 Maal Sand, Ler og Myr 60 Maal Sand " " 1/3 Vog Byg 11 "  3  5 " Ja Nei Nei Do. Do. Do. Do. Do. Maadelig " " 20
Do.     Do. "      d Gunhild Olsdatter " 1 11 15 Maal Sand og Myr 35 Maal Sand " " 1 Vog Byg  6 1  4  6 Ingen Nei Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1 15 " - 1 - 12
Samulsplads " 518 Samuel Evensen " " 15 23 Maal Sand og Ler 5 Maal Sand " 5 Maal 2/3 Vog Byg 24 1  6  8 Kakeldalen god og tilstrækkelig Nei Do. Do. Do. Do. Tungbrugt Do. Do. Do. " 1 12 " - 1 -  8
Brandsnæsplads " 519a Nils Syversen " " 10 20 Maal Myr og Sand " " 2 Maal 2/3 Vog Byg 17 "  4  4 Sæteren ikke skyldsat Nei Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1 "
Do. Stuelisæteren "      b Ole Hansen " " 10 " " " " "  4 "  6  6 Stuelisæteren god og tilstrækkelig " " " " " " " " " " " 12
Do. "      c Erik Estensen " "  3 " 45 Maal Sand " " "  5 " " " " " " " " " " " " "  8
Brandsnæs, Trysilplads " 520a Gunhild Pedersdatter " " 11 13 Maal Ler og Muld " " " " 11 "  4 " " " " Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " " 16 " - " - 14
Do.     Do. "      b Ingrid Estensdatter " 1  6 18 Maal Ler og Sand 25 Maal Sand " " " 12 "  5 " Kakeldalen god og tilstrækkelig Nei Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " 1 12 " - 1 -  6
Do.     Do. "      c Samuel Evensen " " 15 7 Maal Ler og Sand " " " "  5 1/2 "  2 " " " " Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. " " 11 " - " -  6
Do.     Do.  Sæter "      d Tron Pedersen " "  4 " " " " "  2 1 20 20 Kakeldalen god og tilstrækkelig " " " " " " " " " " 1  3 " - " - 18
     (side 25)
Aasen, nedre 161 521a John Iversen " 4  2 24 Maal Sand og Ler 122 Maal Sand " 12 Maal 1 Vog Byg 27 1  4  5 Ingen Sæter under dette LNo. Ja 1 Spd. Nei Mose og Løv Almindeligt Letbrugt Nei frostlændt Maadelig " 2 13
Do.     Do. "      b Ole Olsen " "  7 9 Maal Ler " " " "  4 " " " " " " " " " " " " " 14 " - " - 12
Do.     øvre " 522 Ole Olsen " 4  2 36 Maal Ler og Sand 62 Maal Sand " 5 Maal 1 Vog Byg 41 1 12 20 Kakeldalen god og tilstrækkelig Ja Nei Do. Do. Do. Do. Do. Do. Godt " 3 16 " - 3 - 18
Brandsnæs, øvre 162 523 Ole Pedersen 1 4  9 74 Maal Ler, Sand, Myr og Muld 160 Maal Sand " 10 Maal 3 Vog Byg 76 2 20 40 Kakeldalen god og tilstrækkelig Ja 9 a 10 Spd. aarlig Do. Do. Do. tungbrugt Do. Do. Godt 1 3 "
Do. Røstpladsen " 524 Peder Simensen " "  8 17 1/2 Maal Ler og Myr " " 9 Maal " 11 "  5 " Hjemmehavn " " Do. Do. Do. letbrugt Do. Do. Do. " " 17 " - " - 14
Brandsnæsfløtten " 525a Peder Olsen " " 17 9 Maal Ler og Sand " " 4 Maal 1/2 Vog Byg 11 "  5 10 Dølkjerndalen god og tilstrækkelig Nei Nei Do. Do. Do. Do. Do. Do. Middels " " 16
Do.   en Løkke "      b Lars Haldosen " "  3 8 Maal Sand og Ler " " " "  1 " " " " " " " " " " " " "  3 " - " -  1
Do. et Jordstykke "      c Thor Estensen " "  3 4 Maal Ler og Sand " " " "  2 " " " " " " " " " " " " "  4 " - " -  2
Brandsnæsstøen " 526 Ole Simensen " "  8 13 Maal Sand 1 1/2 Maal " " " 10 "  4  2 Hjemmehavn Nei Nei Do. Do. Do. Do. Do. Elvebrud Do. " " 12 " - " -  8
Romsdalssæteren " 534a Blostrup Johnsen " "  2 " 30 Maal Sand " " "  2 " " " " " " " " " " " " "  3 " - " -  2
Do. "      b Lars Haldosen " "  7 " " " " " 10 1 12 20 Havnegange udmærket god og tilstrekkelig " " " " " " " " " " 1  4
Do. "      c Blostrop Johnsen " "  6 " " " " "  6 1 12 20 Do. " " " " " " " " " " 1  3
Klokkerhaugsæteren " 536 Ole E. Grimsbo " " 10 " " " " "  4 3 20 50 Do. " " " " " " " " " " 1 18 " - 1 - 14
Kroghaugsæteren " 538 Blostrup Larsen Blostropmoen " "  8 " " " " "  4 2 14 40 Do. " " " " " " " " " " 1  6
Ryhaugsæteren " 539 Jørgen Olsen Ryhaugen " " 16 " " " " "  4 3 16 30 Do. " " " " " " " " " " 1 14 " - 1 - 12
Kvebergsøien " 540 Thore T. Bustad " " 16 25 Maal 81 Maal " " " 13 1/2 1  6  8 " " " " " " " " " " " 1 15 " - 1 - 12
Krogsæteren " 541 Ole P. Krogen " " 18 " " " " " 13 3 35 44 Havnegangen udmærket " " " " " " " " " " 2 16 " - 2 - 12
Faldsæteren " 542 Iver Faldet " " 12 " " " " "  8 1 14 30 Do. " " " " " " " " " " 1  6
Kahytten eller Jonsasæteren " 543 Anders Eriksen Lien " "  8 " " " " "  5 2 18 20 Do. " " " " " " " " " " 1  8
Do.     Do. " 544 Marit Eriksdatter " "  2 " " " " "  1 "  4  5 Do. " " " " " " " " " " "  7
     (side 26)
Gløtsæteren 162 545 Haldog H. Grimsbo " "  8 " " " " " " 3 18 40 Havnegangen udmærket " " " " " " " " " " 1  6 " - 1 - "
Do. " 546 Esten P. Holen " "  8 " " " " " " 2 10 20 Do. " " " " " " " " " " 1 " " - " - 18
Gløtleirsæteren " 547 Ole Hendriksen Brændodden " "  8 " " " " " " 2 14 37 Do. " " " " " " " " " " 1  6 " - 1 - "
Do. " 548 Lars Hansen Rykrogen " "  8 " " " " " " 2 18 40 Do. " " " " " " " " " " 1  6 " - 1 - "
Sæteren, Hatfløien " 549 Esten Johnsen Kveberg " 1 12 " " " " " " 4 24 40 Do. " " " " " " " " " " 1 18 " - 1 - 12
Do. i Tegningdalen " 550 Simen Olsen Haardnæsset " "  8 " " " " " " 1  5 20 Do. " " " " " " " " " " " 15 " - " - 12
Do.     Do. " 551 Ole Olsen Haardnæsset " "  8 " " " " " " 2  9 20 Do. " " " " " " " " " " " 18 " - " - 15
Do.     Do. " 552 Esten Rasmussen Landfastøien " "  6 " " " " " " 1  9 20 Do. " " " " " " " " " " " 16 " - " - 14
Do.     Do. " 553 Jens Rasmussen Landfastøien " "  6 " " " " " " 1  6 10 Do. " " " " " " " " " " " 11 " - " - 10
Sæter ved Lille=Mælsjøen " 554 Thore Jacobsen Steifetten " 1 " " " " " " " 3 25 40 Do. " " " " " " " " " " 1 18 " - 1 - 12
Do.     Do. " 555 John Eriksen Strømseng " 1 " " " " " " " 3 25 40 Do. " " " " " " " " " " 1 18 " - 1 - 12
Røstsæteren " 557 Peder P. Husand " 1 " " " " " " 12 5 40 70 Do. " " " " " " " " " " 3 " " - 2 - 18
Sæteren, Øivangen " 558 Kari Andersdatter Bækkens Bo " "  1 " " " " "  1 "  5  6 Havnegangen middels " " " " " " " " " " "  4
Dybbækenget " 559 Lars Pedersen Brandvold " 1 " " 30 Maal " " "  5 1/2 " " " " " " " " " " " " " 10
Sæteren Stuelien " 560 Iver Pedersen Ryfetten " " 20 " " " " "  6 3 18 40 Havnegangen udmærket " " " " " " " " " " 1 14
2 Skovteige " 561 Haldog Einundens Bo " "  3 " " " " " " " " " 1 Spd. " " " " " " " " "  2
Mjovads Sæteren " 562 Peder og Halvor Kvansletten " "  6 " " " " "  5 2 16 40 Havnegangen middels " " " " " " Fiskeri i Bjørnkjernen " " " 1 " " - " - 16
Do.     Do. " 563 Mari Jensdatter Fladaas " "  6 " " " " "  3 "  7 " Do. " " " " " " " " " " "  8 " - " - 16