Internettressurs for Folldals lokalhistorie
Redaktør: Arild Alander

Dette nettstedet er realiseringa av en ide redaktøren har hatt i mange år. Nettstedet vart lagt ut i 2004, og relansert i 2006 på mitt eget domene: www.alander.no.
   Etter å ha drevet med lokalhistorie i mange år har jeg etter hvert samla mye stoff. Derfor kom tanken om å legge noe av dette ut på Internett, til glede og nytte for andre interesserte. Hvor mye som blir lagt ut - og hvor ofte noe nytt kommer - får tida vise. Tanken er i hvert fall å legge ut en del nyttig lokalhistorisk informasjon om Folldal, gjerne i tabellform, samt kanskje etter hvert noen av mine lokalhistoriske artikler. I tillegg har jeg samla noen nyttige og aktuelle linker med relasjon til lokalhistorie og slektsgransking.
   Hvis du har stoff som du tror andre kan ha interesse av, og som egner seg for å legge ut på dette nettstedet, så ta gjerne kontakt med redaktøren!
 

Kildeavskrifter

KIRKEBØKER:
  Informasjon og oversikt

FOLKETELLINGER/MANNTALL:
   Manntallene fra 1660-åra
   Folketellinga 1801 sjå Digitalarkivet
   Folketellinga 1865 sjå Digitalarkivet
   Folketellinga 1900 sjå Digitalarkivet
   Folketellinga 1910 sjå Digitalarkivet

MATRIKLER:
   Landkommisjonen 1661
   Matrikkelen 1665
   Matrikkelframlegget 1723
   Jordavgifta 1802
   Matrikkelen 1838
   Herredsbeskrivelsen 1863
   Matrikkelen 1886
   Matrikkelutkastet 1950

SKATTELISTER:
   Kvegskatten 1657
   Skoskatten 1711
   Krigsstyrskatten 1712 - 1721
   Ekstraskatten 1762
   Sølvskatten 1816

ANDRE KILDER:
   Skjøte på "Folldalsgodset" 1732
 

Folldals historie bearbeida informasjon

Noen årstall i Folldals historie
Folketallet i Folldal gjennom tidene
Folldals ordførere

Kulturhistorisk leksikon for Folldal

En ide jeg har hatt i lengre tid er et kulturhistorisk leksikon for Folldal på Internett. Jeg har så vidt begynt på dette, men det innebærer mye arbeid. Derfor hadde det vært fint om flere hadde tent på ideen, så det kunne blitt nærmest et dugnadsprosjekt. Er du klar for å bli med på dette, så ta kontakt med redaktøren!

Noen nyttige linker

Norsk lokalhistorisk institutt
Landslaget for lokalhistorie
Arkivverket
Digitalarkivet
Historielaget Frederiks Gave (ny side er under utvikling)
Nordøsterdalsmuseet

Nettstedet eies og drives av Arild Alander, Krokhaug, 2580 Folldal
62 49 03 61  /  958 63 052  /  arild@alander.no
Sist oppdatert:  19. juli 2011