SKJØTE PÅ "FOLLDALSGODSET" 1732


På auksjon på Kjorstad i Fron 5. mars 1732 fikk Leutnant Holst tilslaget på ”Foldahlens gods under Dofr Field i Gulbrandsdahlen og Østerdahlen beliggende”. I skjøtet ramses opp alle gardene det omfatta, med skylda på hver enkelt, og brukerne. Dette skjøtet omfatter nesten samtlige garder i Folldal på denne tida. Det var andre eiere av Rydningsøyen, Streitlien og Kroken.
   Her gjengis utdrag fra skjøtet i bokstavrett transkripsjon (fra utskrift fra statsarkivet):

J Gulbrandsdahlen

 • Slaaen = 1 Skind som bruges af Simen Pedersen
 • Baarchehuus = 1 skind, som bruges af Engebret Larsen
 • Storeje, som nylig bevilged og endnu icke Skyldsatt, bruges af Erik Guttormsen
 • Furehofde ej Skyldsatt men bevilged at nedsætte sig og Rødde, bruges af Enken
 • Nordre Foldahlen af skyld 1 ½ Skind Skyld som Enken, Erik, Syver og Even Pedersen paaboer og bruger
 • Søndre Foldahlen som Torsten og Ole paaboer skylder i Ligemaade 1 ½ Skind
 • Loen som Iver Olsen paaboer skylder ½ skind
 • Huuse Hans Baalsen paaboer af skyld 1 skind
 • Huuse som Ole paaboer skylder 1 skind

J Østerdahlen

 • Bramsnes som Niels, Halsteen og Østen paaboer skylder 1 ½ skind
 • Grimsboen som Anders, Thore og Simen paaboer af skyld 4 Mark Smør
 • Holen som Halvor og Peder paaboer skylder 1 skind
 • Grimsbuen eller Kiølen, som Simen Joensen paaboer skylder 1 Fetling
 • Ryen eller Bachen som Østen paaboer af skyld ½ skind
 • Odden som nylig er oprydet og derfor icke endnu skyldsadt

 


Tilbake til hovedsiden