FOLKETALLET I FOLLDAL GJENNOM TIDENE

År              Antall        Anmerkninger

 

1664/6        ca 40        anslag ut fra manntallene (3 bruk i nedre F, 6 bruk i øvre F)

1711                94        skoskatten

1762              470        ekstraskatten, nedre F: 112, øvre F: 358

1769         ca 710        folketelling, nedre F: 168 (anslag), øvre F: 542

1801              763        folketelling, nedre F: 252, øvre F: 511

1815              610        folketelling, nedre F: 147, øvre F: 463, SSB oppgir 1004

1825              946        folketelling, nedre F: 312, øvre F: 634

1835            1208        folketelling, nedre F: 404, øvre F: 804

1845            1330        folketelling, nedre F: 442, øvre F: 888

1855            1300        folketelling, nedre F: 411, øvre F: 889

1865            1495        folketelling, nedre F: 413, øvre F: 1082

1875            1463        folketelling, nedre F: 430, øvre F: 1033

1891            1239        folketelling

1900            1326        folketelling

1910            2265        folketelling, SSB oppgir 2253

1920            2293        folketelling

1930            2317        folketelling

1946            2359        folketelling

1950            2382        folketelling

1955            2374        Statistisk Sentralbyrå

1960            2348        folketelling

1965            2191        Statistisk Sentralbyrå

1970            2218        folketelling

1975            2228        Statistisk Sentralbyrå

1980            2217        folketelling

1985            2138        Statistisk Sentralbyrå

1990            2022        folketelling

1991            1989        Statistisk Sentralbyrå

1995            1918        Statistisk Sentralbyrå

2000            1814        folketelling

2005            1717        Statistisk Sentralbyrå

 


Tilbake til hovedsiden