Arilds hjemmeside
Nettsted for Arild Alander

Etter mange år som data- og Internettbruker har jeg omsider kommet så langt at jeg har begynt å lage mitt eget nettsted. Hovedsaken på nettstedet mitt - og hovedårsaken til at jeg satte i gang - er realiseringa av Lokalhistorisk nettsted for Folldal. Hva som ellers blir lagt ut her, får tida vise. Nettstedet vil nok gjenspeile mi store interesse for lokalhistorie, og kan kanskje bli et interessant nettsted å besøke iblant  hvis du deler denne interessen med meg.

Hvem er jeg?

Jeg er folldøl, godt og vel midtveis i livet, familiemann, ...

Hvis noen spør meg om hva jeg er, så kommer jeg ikke nærmere noe svar enn å si: potet! Jeg har nemlig gjennom åra drevet med veldig mye forskjellig, og driver fortsatt med litt av hvert. Jeg har vært butikkbetjent, handelsbestyrer, forsikringsagent, regnskapsfører, leder i lita grafisk bedrift, studiesekretær, kirketjener, kirkeverge, kontorassistent, daglig leder i næringsforening, bibliotekmedarbeider, informasjonsmedarbeider, .... Jeg har også vært rimelig aktiv i foreningslivet, men har trappa ned der de siste åra. Fortsatt er jeg frilansskribent, museumsarbeider, småbruker, ...

Og min store lidenskap gjennom mange år har vært lokalhistorie. Det starta med interesse for slektsgransking i ungdomsskolealderen. Sia har det bare "balla på seg" ...

Lokalhistorisk skribent

Jeg har drevet med lokalhistorie i over 30 år. I 1988 debuterte jeg som lokalhistorisk skribent i FolldalsJul. Det ga mersmak, og gjennom åra har jeg skrevet omkring 130 større og mindre artikler med forskjellige lokalhistoriske temaer, samt en del bøker og hefter.

 

Bibliografi

Bøker og hefter:

 • Matrikler frå Folldal (kildeutdrag med kommentarer). Utgitt  av Historielaget Frederiks Gave 1994.
 • Eithun-boka. Utgitt av slektsstevnekomite 1994.
 • Hyttebakk-boka.  Utgitt av slektsstevnekomite 1995.
 • Røstagrenda. Eget forlag 1997.
 • Garden og slekta Oddtrøen. Eget forlag (sammen med Rune Alander) 1998.
 • Skattelister frå Folldal (kildeutdrag med kommentarer). Utgitt av Historielaget Frederiks Gave 2000.
 • Bygdebok for Folldal, gard og ætt, bind 1, revidert utgave. Utgitt av Folldal kommune 2000.
 • Bygdebok for Folldal, gard og ætt, bind 2, revidert utgave. Utgitt av Folldal kommune 2001.
 • Folldal Gruver - kulturhistorisk tilbakeblikk - 1906 - 2006. Utgitt av Stiftelsen Folldal Gruver 2006.
 • Fra legdssystem til variert pleie- og omsorgstilbud. Korte trekk av omsorgshistoria i Folldal. Utgitt av Folldal kommune 2007.
 • Folldal Meieri. 1917 - 2007. Utgitt av Folldal Produsentlag / Tine Meieriet Øst BA 2008.
 • Kvikne Samvirkelag. 1910 - 2010. Coop Marked Kvikne. Utgitt av Coop Oppdal SA 2010.
 • Alvdal handelslag. Coop Prix Alvdal. Utgitt av Coop Oppdal SA 2010.
 • Kultur og kompetanse i Nord-Østerdalen. Glimt fra videregående utdanning i regionen. (Redaktør / medforf.). Utgitt av Nord-Østerdal videregående skole 2011.

I tillegg omkring 130 lokalhistoriske artikler i årsskrifter, årbøker, julehefter, aviser og andre blad/bøker/tidsskrifter.

Noen interessante linker
(linker som har relasjon til Folldal)

Folldalsportalen
Folldal kommune
Folldal idrettslag
Folldal Fjellstyre
Historielaget Frederiks Gave (Folldal og Alvdal)